c

Citadellstaden, Malmö

citadellstaden-malmo-nv-rendering
1 av 7
citadellstaden-malmo-sweden-bostader
2 av 7
citadellstaden-malmo-sweden-karta
3 av 7
citadellstaden-malmo-sweden-butik-3
4 av 7
citadellstaden-malmo-sweden-butik-4
5 av 7
citadellstaden-malmo-sweden-butik-5
6 av 7
citadellstaden-malmo-sweden-butik
7 av 7

I Citadellsstaden får hela livet plats. Förutom kontor, bostäder och förskola finns här även butikslokaler med unika möjligheter för dig som vill dra nytta av det attraktiva läget mellan Västra Hamnen och den gamla stadskärnan. Under våren 2019 står första kvarteret av Citadellsstaden färdigt med ca 450 nya kontorsarbetsplatser och ca 110 nya bostäder. Totalt kommer det att skapas omkring 1.200 arbetsplatser och 230 bostäder i Citadellsstaden.

Citadellsstaden tillhör stadsdelen Västra Hamnen som idag har ca 9.500 boende och ca 14.000 arbetstillfällen. Området är fortfarande under uppbyggnad med en exploateringsgrad på ca 60 procent och för det färdigställda området beräknas ca 20.000 boende och lika många arbetsplatser.

Två av Citadellsstadens butiker ligger mot den nya boulevarden Neptunigatan som sträcker sig mellan Malmö C och Ribersborg. När Neptunigatan öppnar hösten 2018 ersätter den Citadellsvägen som huvudväg för trafik mellan västra Malmö och Malmö C. Idag passerar ca 15.000 fordon, ca 3.000 cyklister och ca 500 fotgängare i området och dessa beräknas öka i takt med områdets utbyggnad.

Den tredje butiken i Citadellsstaden ligger i söderläge, vid den nya kajpromenaden som sträcker sig längs kanalen och blickar mot Malmöhus slott och Slottsparken. Kajpromenaden kommer att bli ett stråk som lockar till sig människor såväl dag- som kvällstid. Här kommer att finnas lekplatser, gymzoner, solbänkar och varierande nivåskillnader i nära kontakt med vattnet.

Läs mer och se ritningar på butikslokalerna på: https://butik.citadellsstaden.se/

Senast uppdaterad: 2018-04-09

Sökträffar (30)