c

Citadellsstaden, Malmö

Citadellstaden, Malmö
1 av 8
2-ciltadellstaden-malmo-boulevard-neptunigatan
2 av 8
3-ciltadellstaden-malmo-boulevard
3 av 8
4
4 av 8
5-ciltadellstaden-malmo-aqua-kanalsida
5 av 8
6-ciltadellstaden-malmo-kajpromenad
6 av 8
7-ciltadellstaden-malmo-butik-hero
7 av 8
8-ciltadellstaden-malmo-footprint-lokaler
8 av 8

I Citadellsstaden får hela livet plats. Förutom kontor, bostäder och förskola finns här även butikslokaler med unika möjligheter för dig som vill dra nytta av det attraktiva läget mellan Västra Hamnen och den gamla stadskärnan.

Under våren 2019 stod första kvarteret av Citadellsstaden färdigt med ca 450 nya kontorsarbetsplatser och ca 110 nya bostäder. Våren 2022 står nästa etapp klar och totalt kommer det att skapas omkring 1.200 arbetsplatser och 230 bostäder i Citadellsstaden.

Expansivt område

Citadellsstaden tillhör stadsdelen Västra Hamnen som idag har ca 9.500 boende, ca 16.200 förvärvsarbetande och ca 24.000 studenter. Största åldersgruppen är 30-39 år. Området är fortfarande under uppbyggnad med en exploateringsgrad på ca 60 procent och för det färdigställda området beräknas ca 20.000 boende och lika många arbetsplatser.

I Västra Hamnen finns en köpstark målgrupp med högre utbildningsnivå samt ett aktivt och dynamiskt företagsklimat som idag samlar drygt 400 företag, och nya tillkommer ständigt. Det centrala läget med närhet till all infrastruktur gör att många företag valt att etablera sina huvudkontor i stadsdelen. Malmö Centralstation finns på promenad-avstånd och därifrån Kastrups flygplats bara 20 minuter bort. Idag passerar ca 15.000 fordon, ca 3.000 cyklister och ca 500 fotgängare i området och dessa beräknas öka i takt med områdets utbyggnad.

Lediga lokaler

I kvarteret finns det flera lediga lokaler i olika storlekar, både längs med den nya boulevarden Neptunigatan som sträcker sig mellan Malmö C och Ribersborg samt mot den nya kajpromenaden. Kajpromenaden blir ett attraktivt område i centrala Malmö, med restauranger, uteserveringar och butiker med koppling till vattnet.

Läs mer och se ritningar på butikslokalerna på: https://butik.citadellsstaden.se/

Senast uppdaterad: 2020-12-07

Sökträffar (1)