c

Stockholm, Husby, Oslogatan

På Oslogatan i Husby har vi på Skanska byggt vår första prefabricerade tvättstuga åt Svenska Bostäder. Byggtiden är en månad kortare än tvättstugor som byggs på plats. Tvättstugan är en produkt i Miljonhemmet, Skanskas kunskapsbank för miljonprogrammet.

På bara fyra månader har vi byggt en tvättstuga på gården på Oslogatan 38 i Husby. Byggtiden var kort trots att vi var tvungna att riva två cykelförråd innan arbetet med den fristående tvättstugan kunde börja. Att vi blev klara så snabbt beror på att tvättstugan är prefabricerad.

Ökad trygghet och mindre stöldrisk

De boende tycker att det känns tryggt med en handikappanpassad tvättstuga med stora fönster och bra belysning på gården. Med nyckelbrickor bokar de ett av de fyra tvättrum som finns i tvättstugan. Endast den som har bokat tvättiden kan komma in i tvättrummet, vilket ökar tryggheten och minskar stöldrisken.

Tvättmaskinerna drar hälften så mycket energi som de tidigare maskinerna vilket betyder en stor energibesparing. Alla produkter som använts är miljötestade enligt Skanskas miljökrav och tvättstugan har sedumtak.

Svenska Bostäder har planer på att beställa fler prefabricerade tvättstugor, vilket vi tolkar som ett gott betyg.

Den prefabricerade tvättstugan är en produkt i Miljonhemmet, Skanskas kunskapsbank om Miljonprogrammet. Vi tillför kontinuerligt ny kunskap för att ytterligare förbättra våra produkter och verktyg.

Korta fakta

Start: mars 2011 
Färdigställt: juli 2011 
Ort: Husby 
Adress: Oslogatan 38A

Senast uppdaterad: 2017-02-09