c

Partihallsförbindelsen, Göteborg, grundläggning

Partihallsförbindelsen förbinder E45 och E20 i Göteborg. Bron som är 1 150 meter lång minskar sårbarheten i hela Göteborgs trafiksystem. Grundläggningen var ett enormt projekt som krävde över 100 000 meter betongpålar och extremt god planering.

I Göteborg sammanstrålar flera stora vägar, trafiksituationen har länge varit besvärlig i området. Skanska var totalentreprenör för den slingrande bron som i folkmun kallas för Röde orm. Partihallsförbindelsen var ett samverkanprojekt med beställaren Trafikverket.

Sättningsrisk krävde specialmetod

Hösten 2008 inledde vi arbetet med kalkcementpelare, sponter för tätskärm och berlinersponter. Närliggande byggnader vid E20 medförde att vi behövde vara extra försiktiga för att undvika sättningar. Vi använde därför en speciell borrmetod för att evakuera borrkaxet upp genom borrsträngen.

Leriga grundförhållanden

Pålningsarbetet är alltid en utmaning i Göteborgsområdet eftersom marken mestadels består av lera. I förutsättningarna för projektet konstaterade vi att djupet till fast berg var upp till 100 meter. Bron är grundlagd på pålar som är upp till 78 meter.

Vi har valt en kombination av spetsburna pålar som slås ner i fast berg och kohesionspålar som hänger i leran. För att skapa en riktigt säker brokonstruktion, har våra geoteknikexperter på Skanska varit engagerade. Dessutom har Skanska skapat ett eget beräkningsprogram för geokonstruktioner med stor massundanträngning. Därmed har vi tidigt kunnat vidta åtgärder eller parera rörelser för intilliggande hus, vägar, broar och ledningar som riskerat att flytta sig.

“Ett ögonblick jag ser tillbaka på med stolthet är när vi fick ta emot Skanskas interna utmärkelse Årets projekt.” Glenn Ehlde, projektchef

Pålar från egen fabrik – en stor fördel

I Partihallsförbindelsen har vi använt över 100 000 meter betongpålar, samtliga har levererats från Skanskas egna fabrik. Det är en stor fördel eftersom vi kan ha en tät dialog med fabriken om vad vi behöver och när vi behöver det.

När det gäller de spetsburna pålarna visste vi inte exakt hur långa de skulle vara, det beror på hur berget ser ut under marken. Fabriken lade upp ett sortiment som vi trodde skulle fungera, de tog snabbt fram nya pålar om vi stötte på överraskningar.

Spårväg, tåg och biltrafik

Trafiken i området var en utmaning. Biltrafiken innebar svårigheter för transporterna att ta sig fram. Spårvägs- och järnvägstrafik rullade hela tiden och vi arbetade väldigt nära spåren, vilket innebar att vi ofta fick jorda maskinerna. Vi hade kontakt med trafikledningskontoret och stoppade arbetet när tåg skulle passera. Bra dialog gjorde att arbetet ändå flöt på.

Samordning och samsyn

Tack vare god planering vid byggstarten kunde vi återanvända sponter och balkar i flera delar av projektet. Det var en god affär både ekonomiskt och ur miljösynpunkt.

Ytterligare något som bidrog starkt till framgången var att Partihallsförbindelsen var ett samverkansprojekt. Vi kunde tillsammans med Trafikverket identifiera vem hos kunden som hade ansvar för exempelvis Grundläggning. Med denne höll vi tät kontakt om arbetsmiljö, kvalitet, uppföljning och ekonomi.

Våren 2011 avslutade vi grundläggningsarbetet och bron invigdes i november samma år.

Prisbelönt projekt

Partihallsförbindelsen har fått flera utmärkelser:

  • Årets projekt 2011 (Skanskas interna utmärkelse)
  • FIAs (Förnyelse i anläggningsbranschen) kvalitetspris för föredömliga anläggningsprojekt i kategorin ”Bygg och underhåll”.
  • Trafikverkets arbetsmiljöpris 2010

Korta fakta

Projektnamn: Partihallsförbindelsen
Ort: Göteborg
Kund: Trafikverket
Start: 2008
Färdigställt: 2011

Senast uppdaterad: 2017-02-09