c

Kontakt byggentreprenader Stockholm

Bostäder

Regionchef

Marcus Andersson

Distrikschef Affär

Anna Forsberg

Stockholm Nord

Affärsutvecklingschef

Johan Sahlberg

Distriktschef affär

Per Bohlin

Distriktschef

Anders Sandström

Distriktschef

Christoffer Järkeborn

Distriktschef

Henrik Gustavsson

Distriktschef

Henrik Sundqvist

Distriktschef

Petter Ekevärn

Stockholm Syd

Regionchef

Carola Zachrisson

Distriktschef Affär

Anna Wingqvist

Distriktschef

Christian Granath

Distriktschef tf

Fredrik Jansson

Distriktschef

Henrik Samrell

Distriktschef

Peo Rydholm

Distriktschef

Stella B. Grundström
Senast uppdaterad: 2019-05-17