c

Byggkoncept

Skanska har utvecklat ett flertal byggkoncept som kombinerar vår samlade kunskap och erfarenhet med nya lösningar. Resultatet blir bland annat kortare byggtider, sänkta byggkostnader och en lägre energianvändning.