c

Byggentreprenader

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Vi vill vara bäst på att skapa, leda och styra lönsamma byggentreprenader på ett hållbart sätt.

Ett Sverige i stark tillväxt kräver stora investeringar i samhället och hållbara lösningar för framtiden. Vår ambition är att vara en förebild som samhällsutvecklare och aktivt bidra till ett hållbart Sverige. Vi vill skapa byggnader som genererar ett mervärde för kunden och samhället.

Bygger hållbart och modernt

Vi bygger för ett hållbart och modernt samhälle och utvecklar allt från bostäder och kontorshus till sjukhus och hotell. Dessutom renoverar vi och genomför stora om- och tillbyggnadsprojekt.

Skanska jobbar med alla nästan typer av byggnader. Likväl som vi åtar oss att bygga stora sjukhus och andra samhällsfastigheter åtar vi oss även mindre uppdrag. Vi finns i större delen av landet.

Nära samarbete med kunden

Vi vill jobba tillsammans dig som kund och tror på ett nära och prestigelöst samarbete. Genom att vi arbetar med flexibla affärsmodeller hittar vi alltid den lösning som är bäst anpassad för projektet.

Partnering är en modell som passar många projekt. Då arbetar vi nära kunden vilket gynnar både projektet och slutresultatet. Men självklart passar det inte alla produkter. Därför arbetar vi även med totalentreprenad och generalentreprenader.

Oavsett hur du som kund väljer att samarbeta med oss så är vi övertygade om att ju tidigare vi får komma in i projektet desto snabbare kan vi hjälpas åt att hitta kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

Miljön och säkerhet i fokus

Vi tar ansvar för att det vi skapar alltid sker med miljöhänsyn. Vi var först i Sverige med att bygga ett flerbostadshus som är miljömärkt enligt Svanen. Från 1 januari 2017 är alla egenutvecklade bostadsprojekt Svanenmärkta. Som grön byggare drivs vi av att skapa ett hållbart samhälle som ger långsiktiga effekter.

Vi har dessutom en mycket hög prioritet på arbetet kring säkerhet. Vi arbetar helt enkelt säkert eller inte alls. Vårt mål är skadefria och hälsosamma arbetsplatser.

Skanska bygger grönt

Vi på Skanska vill minska vår påverkan på miljön och tänker grönt och hållbart i allt vi gör.

Läs om vårt gröna arbete

Säkert eller inte alls

Arbetet kring säkerhet är vår högsta prioritet. Vi arbetar säkert eller inte alls.

Så här jobbar Skanska med säkerhet