c

Inköp

Vi gör hållbara affärer tillsammans med våra leverantörer. De står för en stor del av våra kostnader och det värde vi levererar. Självklart är inköpspriset viktigt, men det är totalkostnaden som räknas. Därför tittar vi på vad som är den bästa affären i varje köp. Vi skapar den rätta, säkra och hållbara lösningen till lägsta totalkostnad.

Skanska strävar efter att bli ledande inom hållbar samhällsutveckling. Vi har ett ansvar att agera rätt i alla situationer och ställer lika höga krav på de leverantörer som vi samarbetar med.

En säkerställd leverantörsbas

Vi jobbar aktivt med att säkerställa att våra leverantörer uppfyller de krav och riktlinjer vi har. Det gör vi genom bland annat förkvalificering och uppföljningar. Tillsammans hittar vi hela tiden nya sätt att förbättras och utvecklas. Läs gärna mer om vad det innebär att vara leverantör till Skanska.

För dig som är leverantör

Lägsta totalkostnad

Vi väljer den upphandlingsform som optimerar den enskilda affären utifrån projektets behov och samtidigt stödjer vår långsiktiga utveckling. I vissa fall väljer vi att upphandla i tuff konkurrens baserat på lägsta pris. I andra situationer är det bäst att välja nära samverkan med en långsiktig partner. Våra utvalda leverantörer finns över hela världen.

I val av leverantör utgår vi från den kategoristrategi som finns. För kategorier där vi ser samordningsfördelar har vi ramavtal. Genom dem säkras en hög lägstanivå avseende säkerhet, lönsamhet och hållbarhet för både projektet och verksamheten. De förenklar helt enkelt inköpsarbetet och sparar tid i projekten.

För vissa kategorier har vi inköpspecialister som kan stötta vid projektinköpet. Personer med rätt kompetens gör inköpen och vi väljer leverantörer som är förkvalificerade enligt våra krav och riktlinjer. För viktiga och komplexa inköp sätter vi samman ett tvärfunktionellt team med specialister inom inköp, projektering, kalkyl, teknik och produktion. Tillsammans kan vi hitta den bästa lösningen för både det enskilda projektet och hela verksamheten.

Senast uppdaterad: 2019-05-22