c

Inköp

Vi gör hållbara affärer tillsammans med våra leverantörer. Det är viktigt då leverantörerna står för en stor del av våra kostnader och det värde vi levererar. Självklart är inköpspriset viktigt, men det är totalkostnaden som räknas. Därför tittar vi på vad som är den bästa affären i varje köp. Vi skapar den rätta, säkra och hållbara lösningen till lägsta totalkostnad.

Skanska strävar efter att bli ledande inom hållbar samhällsutveckling. I de miljöer där vi är verksamma har vi ett ansvar att agera rätt i alla situationer. Och lika höga krav som vi ställer på oss själva ställer vi på de leverantörer som vi samarbetar med.

En säkerställd leverantörsbas

Vi har under lång tid jobbat aktivt med att säkerställa att våra leverantörer uppfyller de krav och riktlinjer vi har. Detta gör vi bland annat genom förkvalificering, att de presterar väl ute på projekten och att vi tillsammans hittar kontinuerliga förbättringar genom leverantörsutveckling. Läs gärna mer om hur vi arbetar med Supplier Management och vad det innebär att vara leverantör till Skanska.

Se vilka krav vi ställer på dig som leverantör

Lägsta totalkostnad

Vi väljer den upphandlingsform som optimerar den enskilda affären utifrån projektets behov och samtidigt stödjer vår långsiktiga utveckling. I vissa fall väljer vi att handla upp i tuff konkurrens baserat på lägsta pris. I andra situationer är det bäst att välja nära samverkan med en långsiktig partner. Vår leverantörsbas finns över hela världen.

I val av leverantör utgår vi från den kategoristrategi som finns. För kategorier där vi ser samordningsfördelar har vi ramavtal. Genom dem säkras en hög lägstanivå avseende säkerhet, lönsamhet och hållbarhet för både projektet och verksamheten. De förenklar helt enkelt inköpsarbetet och sparar tid i projekten.

För vissa kategorier har vi inköpspecialister som kan stötta vid projektinköpet. Inköpen görs av personer med rätt kompetens utifrån våra inköpsmandat och vi väljer leverantörer som är förkvalificerade enligt våra krav och riktlinjer. För viktiga och komplexa inköp sätter vi samman ett tvärfunktionellt team med specialister inom inköp, projektering, kalkyl, teknik och produktion. Tillsammans kan vi då hitta den bästa lösningen för både det enskilda projektet och hela verksamheten.

Effektiv logistik

En betydande del av totalkostnaden innefattar hantering av material på våra arbetsplatser. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla och implementera arbetssätt och verktyg som skapar effektiva arbetsplatser med fokus på kostnadseffektiv materialförsörjning. Genom en effektivare hantering av material och resurser ökar vi produktiviteten, skonar miljön, minskar störningar för de boende i närområdet och förhindrar att material blir liggandes och tar skada.

Med arbetssätt som samlastade leveranser, materialflödesplaner, inbärning av material och leveransplanering är det möjligt. Vi förbättrar dessutom säkerheten, både på våra arbetsplatser och för privatpersoner.

Senast uppdaterad: 2017-03-20