Electric site – världens första utsläppsfria bergtäkt

Mindre koldioxidutsläpp, mindre buller och högre säkerhet. Detta är bara några av fördelarna som utvecklingsprojektet Electric site medför. Målet med projektet är att skapa världens första utsläppsfria bergtäkt.

Tillsammans med Volvo Construction Equipment genomför Skanska just nu ett test med eldrivna och självkörande grävmaskiner, dumpers och hjullastare på vår bergtäkt Vikan i Göteborg. Projektet syftar till mer energisnål och effektiv berghantering och omfattar utveckling av nya maskiner och förändrade arbetssätt, samt styrsystem för täkters verksamhet. 

Självkörande minidumprar

För att effektivisera kedjan på bergtäkten så har den digitaliserats och automatiseras. Maskinerna som används är åtta självkörande minidumprar av modell HX2, den kabelanslutna grävmaskinen EX1 samt den elhybridbaserade hjullastaren LX1. Under varje cykel, som tar sju till tio minuter, kör minidumprarna själv till laddningsstationen för att ladda sina batterier.

De nya maskinerna medför mindre dieselavgaser och därmed lägre koldioxidutsläpp, högre säkerhet på arbetsplatsen samt mindre buller från de eldrivna fordonen.

95 procent lägre koldioxidutsläpp

Målet med Electric site är att minska koldioxidutsläppen. Under produktionstestet hoppas man kunna minska utsläppen med 95 procent och ha upp till 25 procent lägre total driftskostnad.

En säkrare arbetsplats

På Electric site är inte bara hållbarheten i fokus. Även säkerheten är en viktig aspekt. Eftersom många av maskinerna är självgående kommer det att finnas färre människor på arbetsplatsen vilket resulterar i en ökad säkerhetsnivå. Men att arbeta med automatisering kräver också en ökad planering och samordning. Och en god planering är grunden till säkrare arbetsplatser.

Samarbete med Volvo

Electric site är ett samarbete mellan Volvo CE och Skanska. Volvo CE koordinerar projektet och ansvarar för att utveckla maskiner och systemlösningar medan Skanska förser projektet med logistiklösningar och kunskap om produktionsvillkoren i täkter. Energimyndigheten är med och finansierar Electric site. I utvecklingsprojektet deltar även Linköpings universitet och Mälardalens universitet.

Eldriven hjullastare HX1 på Electric site sedd från sidan
Hybridhjullastare på Electric site sedd från sidan
Gruppbild med Melker Jernberg, Martin Lundstedt, Mikael Damberg samt Anders Danielsson.
Dumper som lämnar laddstationen sedd bakifrån
Översiktsbild över anläggningen
Blå lastbil med släp sedd snett ovanifrån
Dumper och hjullastare tillsammans
Krossad sten tippas i en hög
Översiktsbild över fordon och testområdet
Krosslinor på avstånd på Electric site
Självgående batteridriven dumper på Electric site
Översiktsbild av Electric site
Grävmaskin som står nära kant på Electric site
Bild på projektledarna Uwe från Volvo CE och Andreas från Skanska