c

Forskning och utveckling

Den tekniska utvecklingen håller ett högt tempo . Samtidigt förändras samhällskraven och digitalisering blir en allt viktigare del av vardagen. Inom Skanska pågår ett flertal utvecklingsprojekt och initiativ inom digitalisering.

I Skanskas visualiseringscenter finns den senaste visualiseringstekniken, ett effektivt kommunikationshjälpmedel i ett projekts olika faser.

I över 130 år har forskning och utveckling varit en mycket viktig del av Skanskas verksamhet. 

Samarbete med högskolor och universitet

För att Skanskas långsiktiga behov av kompetens och tekniska lösningar ska tillgodoses så samarbetar vi med några av världens mest framstående högskolor och universitet. I Sverige deltar vi aktivt i flera forskningsprogram och projekt.

Vi har ett stort antal interna och externa löpande utvecklingsprojekt på gång. Våra 50-talet medarbetare med forskarutbildning gör att vi har en kontinuerlig närvaro och samverkan med våra tekniska högskolor.

Viktiga utvecklingsområden

Det händer mycket inom forskning och utveckling på Skanska. Men vi har identifierat ett antal områden som vi tror är extra viktiga just nu.

  • Automatisering
    Att arbeta med automatisering gör både säkerheten och arbetsmiljön bättre. Tillsammans med Robotdalen och ABB håller vi just nu på att ta fram en förstudie där vi identifierar smarta lösningar för framtiden.
  • Klimat
    För oss är hållbart byggande en självklarhet och klimatet är en stor och viktig fråga. Genom att lära oss mer om nya material med fokus klimatneutralitet kan vi bli ännu bättre när det kommer till utvärdering och kravställning av material till våra arbetsplatser.
  • Digitalisering
    Det finns många fördelar med digitaliseringen. Med nya digitala verktyg för analys, simulering och visualisering blir det lättare att få överblick och att tillsammans med kunden granska projekt löpande. Digitaliserade hjälpmedel leder också till ökad effektivitet vilket medför sänkta kostnader. Genom smarta bostäder, arbetsplatser och samhällen kan digital teknik även bidra med minskad miljöpåverkan.

Här kan du läsa mer

Ta gärna del av våra nyhetsartiklar där vi berättar mer om vårt arbete kring forskning, utveckling och innovation.

Senast uppdaterad: 2019-11-21