c

Forskning och utveckling

Dagens teknik utvecklas i en rasande fart. Samtidigt förändras samhällskraven och digitalisering blir en allt viktigare del av vardagen. Vi på Skanska är en del av utvecklingen och strävar ständigt efter att identifiera nya innovationer och utveckla vår tekniska kunskap.

I Skanskas visualiseringscenter finns den senaste visualiseringstekniken, ett effektivt kommunikationshjälpmedel i ett projekts olika faser.

I över 130 år har forskning och utveckling varit en mycket viktig del av Skanskas verksamhet. Vi vill ligga i framkant när det kommer till innovation och arbetar hela tiden med att identifiera och utveckla vår tekniska kunskap.
Vi tror att det är en stor konkurrensfördel både för oss och för våra kunder att ta fram nya tekniska produkter, tjänster och processer.

Samarbete med högskolor och universitet

För att Skanskas långsiktiga behov av kompetens och tekniska lösningar ska tillgodoses så samarbetar vi med några av världens mest framstående högskolor och universitet. I Sverige deltar vi aktivt i flera forskningsprogram och projekt.

Totalt har vi 120 interna och externa löpande utvecklingsprojekt på gång. Vi har cirka 50 medarbetare med forskarutbildning vilket gör att vi har en kontinuerlig närvaro och samverkan med våra tekniska högskolor.

Viktiga utvecklingsområden

Det händer mycket inom forskning och utveckling på Skanska. Men vi har identifierat ett antal områden som vi tror är extra viktiga just nu.

  • Automatisering
    Att arbeta med automatisering gör både säkerheten och arbetsmiljön bättre. Tillsammans med Robotdalen och ABB håller vi just nu på att ta fram en förstudie där vi identifierar smarta lösningar för framtiden.
  • Klimat
    För oss är hållbart byggande en självklarhet och klimatet är en stor och viktig fråga. Genom att lära oss mer om nya material med fokus klimatneutralitet kan vi bli ännu bättre när det kommer till utvärdering och kravställning av material till våra arbetsplatser.
  • Digitalisering
    Det finns många fördelar med digitaliseringen. Med nya digitala verktyg för analys, simulering och visualisering blir det lättare att få överblick och att tillsammans med kunden granska projekt löpande. Digitaliserade hjälpmedel leder också till ökad effektivitet vilket medför sänkta kostnader. Genom smarta bostäder, arbetsplatser och samhällen kan digital teknik även bidra med minskad miljöpåverkan.

Spännande utvecklingsprojekt

Vi har en mängd olika utvecklingsprojekt på gång. Här kan du läsa om några av dem.

Slussens nya luckor säkrar Mälaren som dricksvattentäkt

En viktig del av Slussenprojektet är att säkra Mälaren som dricksvattentäkt för två miljoner människor. Risken för översvämning i Mälardalen är idag hög, men med nya Slussen femdubblas kapaciteten för att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön.

I framtiden kommer avtappningen av vatten från Mälaren att ske via två avbördningskanaler på var sin sida om slusskanalen. I respektive kanal kommer en lucka att regleraflödet från Mälaren till Saltsjön, och ska vid behov även kunna stängas helt för att förhindra att saltvatten tränger in i Mälaren.

Beställaren ställer höga krav på såväl den tekniska och miljömässiga som estetiska utformningen av avbördningsluckorna, vilket bidragit till ett gediget utvecklingsarbete inom Skanska. En analys av möjliga tekniska lösningar för luckorna har genomförts.

De nya luckorna har spännvidden 38 meter respektive 35 meter och är 7,5 meter höga. Det är bara några få andra platser i världen där man har större luckor. De öppnas och stängs med hjälp av hydraulcylindrar som tar tag i luckans båda övre hörn.

För att i detalj kunna analysera vattenflöden och dess påverkan på luckorna har en fysisk skalmodell av avbördningskanalerna byggts i upp i Älvkarleby.
Luckorna tillverkas färdiga i fabrik och levereras i ett stycke till Slussen på pråmar. Det har ställt extra höga krav på hållfasthet, funktion och livslängd. Livslängden är beräknad till 100 år.

Skanska satsar på forskarskola för automation

Skanska stöttar industriforskarskolan Automation Region Research Academy (ARRAY) vid Mälardalens Högskola och kommer att ha tre doktorander kopplade till forskarskolan. Tillsammans med Sveriges främsta industrier och forskare fokuserar vi på det nya området byggautomation.

I ARRAY ingår förutom Skanska även MDH, ABB, Volvo CE, Sandvik, First Control, Automation Region, Robotdalen, RISE SICS. Satsningen delfinansieras av KK-stiftelsen som har beviljat 32 miljoner kronor. Resterande medel kommer från Mälardalens Högskola och näringslivet som satsar 14 respektive 29 miljoner kronor.

Projektet kommer löpa 2018 till 2024, med en budget på 75 miljoner kronor och omfattar sammanlagt 15 doktorandtjänster.

Plattsättningsrobot fick innovationspris

2016 fick Skanska ett innovationspris för sin plattsättningsrobot. Den innovativa roboten har satt kakel på väggar så höga som tio till tjugo meter i en vägtunnel. För att alla plattor ska hamna rakt behövde fixet vara mycket jämnt. Eftersom arbetet skedde högt upp i luften och plattorna var stora och tunga så blev jobbet mycket tungt för en människa. Att då ta hjälp av en robot effektiviserade arbetet väldigt mycket.

Senast uppdaterad: 2018-03-29