c

Forskning och utveckling

Skanskas löfte är att bygga ett bättre samhälle med innovativa och hållbara lösningar.

Vi verkar i samhället och styrs av de lagar, regler och förväntningar som ställs på företagets verksamhet. Det är därför viktigt att tidigt känna av hur omvärldens krav förväntas förändras både på kort och lite längre sikt. De förändrade kraven identifieras via forsknings- och utvecklingsverksamhetens omvärldsbevakning. Med innovativt tänkande samt bred och djup kompetens skapas förutsättningar för att skaffa tidiga marknadsfördelar och en bättre positionering gentemot konkurrenterna.

För att Skanskas långsiktiga behov av kompetens och tekniska lösningar ska tillgodoses upprätthåller vi kontakter mellan Skanska och nationell såväl som internationell forskning. En viktig del i detta arbete är att aktivt delta i forskningsprogram och säkerställa att Skanska är representerade på högskolor och universitet via industridoktorander, docenter och adjungerade professorer. Forsknings- och utvecklingsverksamheten förvaltar även Skanska Sveriges växande patentportfölj.

Senast uppdaterad: 2017-03-20