c

BIM

BIM (Building Information Management) har använts i branschen i flera år och blivit ett oumbärligt verktyg för planering och visualisering av byggprocessen. Vi på Skanska är verksamma på många marknader och BIM-utveckling sker inom samtliga dessa områden.

Det var inte länge sedan 3D ansågs vara högteknologi. Men det går undan och idag lägger vi till ytterligare parametrar såsom tid och kostnad – 4D och 5D. Och i takt med att byggprocessen blir mer digitaliserad öppnar sig nya möjligheter att visualisera den.

Vi bygger för ett hållbart samhälle

Genom BIM (Building Information Management) kan vi samla all information på ett ställe och får då en obruten informationskälla som alla medarbetare i processen kan komma åt – från tidig projektering till förvaltning av byggnaden eller anläggningen. Risken för att gamla versioner av ritningar och övrig information används elimineras. Och genom den digitala hanteringen sparar vi på jordens resurser.

Med BIM i projekten får vi bättre flyt

Eftersom BIM idag är en naturlig del i våra projekt får vi ett bättre flyt. Med det menar vi att störningar i produktionen minskar och projektet flyter på utan onödiga avbrott. Det blir helt enkelt roligare att jobba.

BIM-utveckling i globalt nätverk

Vi på Skanska är verksamma på många marknader runt om i världen och BIM-utveckling sker inom samtliga dessa områden. Vår expertgrupp samlas regelbundet och utbyter erfarenheter och lärdomar som sprids till våra kollegor i alla länder. På så sätt tar vi tillvara vår globala styrka.

Visualisering på Skanska

För att ge en bättre samsyn och förståelse för slutprodukten och byggprocessens komplexitet tar vi BIM-modellen till vårt visualiseringscenter och tittar på den tillsammans med kunden och i många fall även slutkunden. Tillsammans kan vi då tidigt göra justeringar och direkt se effekterna av dem. Det skapar en transparens som uppskattas och värdesätts.

Fördelar med BIM:

  • Arbetsberedningar och säkerhetsplanering
    Visualisering av projekt är oslagbart när det kommer till att förstå hur arbetet ska utföras och för att identifiera risker kopplade till olika arbetsmoment.
  • Mängavtagningar
    Mängdningen blir mer exakt med BIM. Framförallt totalytor har hög tillförlitlighet och är väldigt smidiga att ta ur modellen.
  • Kommunikation
    Den visuella tydligheten gör det enklare att kommunicera med beställare, projektdeltagare och människor som påverkas av våra projekt.
Senast uppdaterad: 2017-03-20