c

Helena Parker

”Jag har en passion och nyfikenhet för människor och hur vi tillsammans kan skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser.”

Helena Parker är chef inom hälsa och säkerhet på Skanska Sverige. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhet och arbetsmiljöfrågor inom Skanska och har bland annat jobbat på Hallandsåsprojektet och varit med i uppstarten av ESS-projektet.

Helena Parkers föreläsningar och ämnen

Skanskas resa mot säkra och hälsosamma arbetsplatser

Vi har bestämt oss. Alla har en självklar rättighet att komma hem med liv och hälsa i behåll. Hur ser Skanskas resa ut mot säkra och hälsosamma arbetsplatser? Vi drivs av ett högt ledningsengagemang, säkra gemensamma arbetssätt, hög kompetens, en genomarbetad säkerhetskultur och att utveckla branschen via nära samverkan genom bland annat HållNollan. Vad är viktigt för att lyckas?

Säkerhetskultur för förändrade beteenden

För att lyckas med vårt arbetsmiljöarbete behöver vi arbeta med både struktur och kultur. På Skanska har vi arbetat med ett kulturprogram, IFE. IFE står för Individ, Förebild, Engagemang och handlar om att främja en kultur som präglas av omtanke och engagemang, som inspirerar var och en att ta ansvar för sin egen och sina arbetskamraters säkerhet och välbefinnande. Vad innebär detta för oss? Hur ser vår fortsatta kulturresa ut? Från ord till handling. Helena har även haft möjlighet att bygga upp arbetssätt, struktur och kultur på ESS-projektet – en av de största byggarbetsplatserna i Sverige. Hon berättar om lärdomarna hon tagit med sig därifrån.

Senast uppdaterad: 2019-05-06