c

Det går att undvika olyckor i midsommartrafiken

Pressmeddelande 2013-06-19 08:30 CET

En färsk undersökning som Skanska låtit TNS Sifo genomföra visar att mer än hälften av svenskarna agerar trafikfarligt. 47 procent pratar i mobilen utan headset när de kör bil, 34 procent kör mot gult ljus och 11 procent struntar i bilbältet. Detta är oroväckande siffror inför midsommar som är en av årets mest olycksdrabbade trafikhelger.

Midsommarhelgen omnämns ofta som en svart trafikhelg. Tätare trafik ute på vägarna i kombination med stress och omdömeslöst trafikbeteende ökar risken för olyckor. Därför måste svenskarna bli mer riskmedvetna och prioritera säkerhet framför viljan att komma fram snabbare till midsommarfesten.

– Agerar man trafikfarligt utsätter man både sig själv, sina medpassagerare och övriga trafikanter för fara. Det är många som bilpendlar till och från sina arbetsplatser och sker det då en trafikolycka klassas det som en arbetsplatsolycka. Därav är det en av mina käpphästar samt att få till en attitydförändring. Skulle vi alla bli mer riskmedvetna och prioritera säkerhet skulle många olyckor gå att undvika, säger Per Åkerman, arbetsmiljödirektör på Skanska.

Alkohol är en bidragande faktor till midsommarhelgens höga siffror gällande trafikolyckor.
I undersökningen svarar en procent av svenskarna att de kört bil när de varit alkoholpåverkade. En av hundra bilar är ganska mycket i den täta midsommartrafiken. Så även om man är säker på sin egen bilkörning vet man aldrig hur tillståndet är bland dem man möter ute på vägarna.

– På Skanska anser vi att det är allas rättighet att komma hem från arbetet oskadd varje dag. Därför tar vi säkerhet på fullaste allvar. Att komma fram oskadd till midsommarfesten är en lika stor rättighet. Därför måste vi alla bli bättre på att ta ansvar både för vår egen och andras trafiksäkerhet. Då blir midsommarfirandet trevligare för oss alla, säger Per Åkerman.

Tänk till både en och två gånger innan du sätter dig bakom ratten. Starta resan i god tid, använd alltid bilbälte och var noga med att hålla hastigheten och avstånden. Se också till att ta regelbundna raster för att hela tiden kunna vara alert när du kör.

Topplista – trafikriskerna som svenskarna tagit det senaste året
1. Kört för fort, 51 %
2. Pratat i mobil utan headset, 47 %
3. Sms:at samtidigt som de kör bil, 31 %
4. Kört mot gult ljus, 34 %
5. Skippat bilbältet, 11 %