c

Globalt pris till Skanskas tunnelbygge i Norsborgsdepån

Pressmeddelande 2015-11-24 10:30 CET

Norsborgsdepån har kammat hem titeln ”Outstanding Project of the Year 2015” som delas ut av International Tunnelling and Underground Space Association (ITA).

Bergrum Norsborg

Priset delas ut i syfte att uppmärksamma intressanta och väl genomförda projekt världen över. Bland ett hundratal tävlingsbidrag valde den internationella juryn ut nio finalister i tre kategorier. Nu har Norsborgsdepån korats som vinnare i kategorin ”Outstanding Project of the Year” framför två australiensiska tunnelprojekt.

Skanskas arbeten i Norsborgsdepån, som pågick mellan 2013 och 2015, omfattade tre bergrum för förvaring av tunnelbanetåg nattetid. Hela 1 000 000 ton berg lossades för att ge plats åt bergrummen som är 450 meter långa och mellan 20 och 24 meter breda. Läs mer om projektet här.

Kandidaterna och vinnarna har bedömts på flera kriterier, bland andra innovationsförmåga i utformning och konstruktion samt förmåga att utveckla kostnadseffektiva lösningar och att minska störningar i stadsområden. Norsborgsdepån har både boende och näringsidkare som närmsta grannar och Skanska lade stor vikt vid planering och kommunikation för att störa så lite som möjligt. Exempelvis anpassade projektet sina sprängningar så att de inte sammanföll med den närliggande förskolans vilostunder.

The International Tunnelling and Underground Space Association (ITA) är en internationell organisation, som syftar till att främja användningen av det underjordiska utrymmet som en lösning för en hållbar utveckling.

Mer information om ITA här.

Kontakter

Kontakta: Hans Hogård, Projektchef
Telefon +46104480361
Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440