c

Skanska lyssnar på elevernas drömmar

”Hur vill du att ditt drömsamhälle 2020 ska se ut?” Det kanske vi alla borde fundera på då och då, men just nu reser Skanska runt i Sverige och ställer frågan till tusentals gymnasieungdomar.

– Gymnasieungdomar är en intressant målgrupp för Skanska eftersom de börjat nosa på framtiden och har många funderingar kring hur och var de ska bo och arbeta inom några år, säger Lisa Lundin.

På turnén med ”We_change” diskuteras byggbranschens möjligheter att bidra till en hållbar utveckling, i syfte att inspirera både ungdomarna och Skanska.

– Hur är det med könsfördelningen bland personalen på Skanska? undrar någon i publiken via konferencieren, artisten Behrang Miri.

Skanskas hållbarhetschef Johan Gerklev greppar mikrofonen på scenen i Angeredsgymnasiets idrottshall och gör inga försök att försköna verkligheten.

– Bland tjänstemännen börjar den bli allt bättre, men den är alldeles för dålig bland våra yrkesarbetare, alltså snickare och murare och liknande. Dels för att det tyvärr är alldeles för få kvinnor som söker sig till de yrkena, kanske på grund av att det finns så få förebilder. Men vi måste också bli mycket bättre på att ta emot de kvinnor som trots allt kommer till oss, säger Johan Gerklev.

I publiken sitter flera hundra elever från ett tiotal gymnasieskolor runt om i Göteborg och på scenen är det inte bara Skanska som får stå till svars för sina framtidsplaner och sitt förflutna, utan också företag och organisationer som Ikea, Sida, Krav och Pantamera.

Tillgänglighet för möten

Tillsammans med eleverna vrider och vänder man på begreppet hållbar utveckling, ur såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt perspektiv. Under intensiva workshoppar i smågrupper får ungdomarna brainstorma fram egna idéer om hur till exempel kollektivtrafiken, deras boende eller deras favoritplats i staden skulle se ut år 2020, om de fick bestämma.

– Det är intressant att ungdomarna många gånger är inne på samma spår för stadsutveckling som vi på Skanska, som att underlätta för människor att göra många olika saker på samma ställe, och att tillgängligheten till aktivitetscenter ska vara stor för alla, för att underlätta nya möten, säger Lisa Lundin, som arbetar med hållbar affärsutveckling på Skanska. 

Samtidigt är det uppenbart att gymnasieungdomarna redan har börjat fundera kring framtiden och vad som väntar i vuxenlivet, så att få i gång diskussioner om hur bostäder och arbetsplatser ska vara utformade är inte så svårt. Att bo och resa kollektivt, helst så billigt som möjligt, är ett utbrett önskemål som noteras av Skanskas representanter.

Rekrytering och idéer

– Gymnasieungdomar är ju inte vår primära målgrupp i vanliga fall, men dels är det viktigt att vi stöttar initiativ som vill diskutera hållbar utveckling och framtidsfrågor, dels är det bra att vi visar vad vi kan och står för i de här frågorna för en generation som är engagerad och snart ska göra viktiga val inför framtiden. Vi har både ett stort rekryteringsbehov och är tacksamma för nya idéer om framtidens byggande, säger Johan Gerklev.  

Text och foto: Anders Egle

Senast uppdaterad: 2016-01-06

Rekommenderad läsning