c

Förorenade massor återställer norsk ö

Att Göteborg är byggt på lösan lera känner varje byggare till, liksom att de gamla industritomterna längs Göta älv rymmer föroreningar av allehanda slag. Men att stöta på rinnande olja, som i nya kvarteret Dockan i Lindholmshamnen, var ändå något nytt. Fast inget ont som inte har något gott med sig: nu använder Skanska de sanerade jordmassorna till att återställa ett gammalt kalkbrott i Norge.

Elin Chytraeus dokumenterar allt som hittas i schaktet för att förbereda deponierna på vad de kan vänta sig.

– Vi jobbar trots allt i Göteborg, så vi hade tagit tidsmässig höjd för att hitta oförutsedda saker i marken, och därför ligger vi i fas med planeringen. Men att här skulle finnas ett antal kubikmeter flytande olja i massorna hade vi inte väntat oss, säger Elin Chytraeus, projektutvecklare på Skanska Nya Hem i Göteborg.

Sammanlagt har 3 000 kubikmeter massor schaktats ur, på den ganska lilla tomt som nyss var en populär parkeringsplats och innan dess rymde en skärverkstad till de gamla varven. Om något år reser sig här i stället tre nya huskroppar, den ena 16 våningar hög, med 133 lägenheter och en förskola.

Arbete från sidan

– Det blir stora byggnader så det behövs mycket pålning, ner till 75 meter, men med tanke på alla föroreningar i marken måste vi vara oerhört försiktiga så att ingenting vare sig åker med pålarna ner i djupet, eller följer med personalen eller maskiner upp ur schakten. Det är mycket rengöring av stövlar,  okumentation och arbete från sidan på den här arbetsplatsen, säger Elin Chytraeus.

När allt står klart till julen 2018 har Dockan förvandlats till ett synnerligen hållbart kvarter. Med åtgärder som Svanenmärka hus, solceller på taken, odlingsplatser på innergården, regnvattenträdgård som dagvattenhantering och shingelfasader bestående av 70 000 plattor av återvunnen aluminium, lagda omlott likt glänsande fiskfjäll, är projektet Nya Hem Göteborgs grönaste projekt.

– Eftersom husen ligger så nära älven är det noga att konstruktionen är helt vattentät. Lägenheternas golv kommer att ligga ett par meter över älvens nuvarande nivå för att klara framtida höjningar av havsnivån, säger Elin Chytraeus, medan hon själv står fyra meter under jord.

De nya husen kommer att få fasadplåtar i återvunnen aluminium.

Langöya återställs

Med mobilkameran i hand dokumenterar hon noga allt som händer och hittas i det som fortfarande är ett öppet schakt, så att någon av de tre deponierna som tar emot massorna vet vad de har att vänta.

– Eftersom arbetsplatsen är så trång har vi ingen plats för upplag utan måste skicka i väg allting så fort vi gräver upp det. Bland annat skickas massorna med båt till Norge där det används till att fylla ut ett gammalt kalkbrott på ön Langöya i Oslofjorden. På så sätt är vi med och återställer en skärgårdsö för rekreation och friluftsliv.

Text och foto: Anders Egle

Senast uppdaterad: 2017-02-23

Rekommenderad läsning