c

Förarlösa dumprar på Skanskas täkter

Förarlösa dumprar och grävmaskiner med var sin elkabel. Så kan det se ut på Skanskas täkter en bit in på 2020-talet, om projektet Electric Site lyckas. Volvo CE i Eskilstuna är bas för utvecklingsprojektet.

Fram och tillbaka. Maskinisten Ove Blom från Skanskas Region Bergmaterial styr den batteridrivna lastbäraren HX 1, på Volvo CE:s oktoberleriga testbana i en liten skog i Eskilstunas västra utkant. HX1 har händelsevis 30 km/h som maxhastighet, samma fart som är maximalt tillåten hastighet på de flesta täkter.

Maskinisten Ove Blom från Skanskas Region Bergmaterial fjärrstyr elegant den nya dumper-prototypen, den autonoma, batteridrivna lastbäraren HX 1, på Volvo CE:s testbana i utkanten av Eskilstuna.

– Nja, det går väl så där. Jag har aldrig kört någon radiostyrd bil, jag har bara tjejer därhemma, säger han med ett skratt.

Försöket är dock bara ett försök. På en elektrisk täkt, Electric Site, ska dumprarna vara programmerade för att gå förutbestämda varv runt täkten. Lasta maximalt 15 ton, lossa och laddas automatiskt efter varje fullbordad lastcykel.

Tack vare att flaket bara går att fälla upp åt ena hållet kan man lista ut vad som är fram och bak på detta udda fordon, det märkligaste i den nya, elektriska fordonspark som Volvo CE utvecklar.

– Men fordonen är bara delar av en integrerad helhet. Electric Site är ett system, betonar projektledaren Uwe Müller från Volvo CE.

– Förutom batteridrivna dumprar ingår eldrivna grävmaskiner och krossar samt en hybrid-hjullastare i Electric Site. Plus eldrivna transportband.

Myndigheter stöttar

Skanskas samarbete med Volvo CE inleddes med ett telefonsamtal till Asfalt och Betong år 2014, följdes av förstudier med stöd av Vinnova och i oktober 2015 satte projektet i gång på allvar.

Till de runt 200 miljoner kronor projektet kostar, bidrar Skanska med 9 miljoner, Energimyndigheten, delvis via Linköpings universitet och Mälardalens högskola, med 65 miljoner och Volvo CE med resten.

– Projektet är i linje med Skanskas mål att minska användningen av fossila bränslen, förbättra arbetsmiljön och ligga i teknisk framkant, förklarar Andreas Sunesson, projektledare från Skanskas sida, till vardags avdelningschef på Maskin/Teknik på Region Bergmaterial.

Han påpekar att det är bättre ur arbetsmiljösynpunkt att variera arbetet, inte bara skumpa runt i ett fordon på ojämn mark och andas in dieselavgaser. Ove Blom ler igenkännande och berömmer satsningen.

– Det låter jättebra och det är kul att vi yrkesarbetare får komma hit och titta, säger han som även har med sig kollegan Kjell Norman till Eskilstuna.

Tre snillrika ingenjörer. Skanskas projektledare Andreas Sunesson (i röd hjälm) flankeras av två smarta män från Volvo CE i Eskilstuna. Till vänster Uwe Müller, projektledare för Electric Site, och till höger Johan Sjöberg, teknisk specialist inom automation.

Medarbetarna kvar

Projektledningen räknar även med att Electric Site ska ge ekonomiska fördelar, via effektivisering och höjd produktivitet. Målet är att sänka kostnaderna med upp till 25 procent, och koldioxidutsläppen med upp till 95 procent.

– Det går att jobba mycket smartare. I dag används hjullastare som en sorts universalmaskiner på täkterna. De är flexibla, men inte så effektiva, säger Andreas Sunesson.

Han betonar att täkter inte är några fabriker och ser ingen risk för att människor ska rationaliseras bort av konceptet. Jobben kan dock komma att förändras, mer ska skötas på lite avstånd. Ove Blom tycker att utvecklingen är spännande.

– Men det är tveksamt om jag hinner uppleva en Electric Site, säger 56-åringen.

I slutet av 2018 testas Electric Site på en täkt i Västsverige i tio veckor. Vilken täkt det handlar om är hemligt. Men blir resultaten goda kan konceptet bli verklighet.

Senast uppdaterad: 2017-01-14

Rekommenderad läsning