c

BoKlok först med solkraftslösning

BoKlok, det prisvärda bostadskonceptet som ägs av Skanska och Ikea, blir den första bostadsutvecklaren i Sverige att satsa på fotoelektriska solpaneler till samtliga lägenhetshus.

BoKlok blir den första bostadsutvecklaren i Sverige som gör en storskalig satsning på solkraft, vilket kommer leda till både minskade koldioxidutsläpp och lägre energikostnader för de boende.

Under nästa år är det många runtom i Sverige som inte behöver titta långt för att få syn på det globala uppsvinget inom solenergi – det räcker med en blick uppåt.

Från och med 2019 kommer BoKlok, det väldesignade och prisvärda bostadskonceptet som ägs av Skanska och Ikea, utrusta alla sina nybyggda lägenhetshus i Sverige med fotoelektriska solpaneler på taket. Detta innebär cirka 1000 lägenheter om året. Försäljningen inleds hösten 2018. BoKlok är den första bostadsutvecklaren i Sverige som gör en så storskalig satsning på solkraft. Detta kommer leda till både minskade koldioxidutsläpp och lägre energikostnader för de boende.

Elektriciteten från solpanelerna kommer driva husens ventilering, belysning och en del av den gemensamma uppvärmningen. Eventuellt överskott förs direkt in på det allmänna elnätet. Husen kommer placeras för att i största möjliga mån maximera produktionen av solenergi.

Prisvärda och hållbara bostäder

Detta framsteg kombinerar Skanskas och Ikeas gröna fokus med BoKloks ambition från grundandet för 21 år sedan: “Bättre bostäder för många.” BoKloks bostäder håller en modern, trivsam och hög nivå, samtidigt som priserna är anpassade för mer modesta plånböcker, tack vare standardiserad design och industrialiserad produktion.

- Vi ska göra det lätt för kunderna att bo prisvärt och hållbart, säger Jonas Spangenberg, VD på BoKlok.

Den kombinerade kunskapen från BoKlok och Ikea möjliggör en effektivitet som gör att fler kan ha råd med ren energi. Utan högre kostnader för de boende.
Den kombinerade kunskapen från BoKlok och Ikea g��r det möjligt att fler kan ha råd med ren energi. Utan högre kostnader för de boende.

BoKlok och IKEA i smart samarbete

Många lägenhetsköpare är intresserade av miljövänliga funktioner, men priset är oftast en viktigare faktor i inköpsprocessen. Samarbetet mellan BoKlok och Ikea gör att solsystemet inte innebär några ökade kostnader för de boende. Aktörernas kombinerade kunskap ger istället en effektivitet som gör att fler kan ha råd med ren energi.

Global utveckling

Tekniska framsteg och skattelättnader i många länder – ofta kombinerat med åtgärder mot klimatförändringar – driver också ned kostnaderna för solenergin, vilket hjälper dess spridning.

2016 växte den nya solenergikapaciteten i världen med 50 procent, vilket är snabbare än någon annan drivkälla, enligt International Energy Agency. Priserna för solkraft ligger i allt högre grad i nivå med eller lägre än el från den traditionellt dominerande gas- och kolkraften.

Denna utveckling, tillsammans med en önskan att driva på hållbarhetsarbetet ytterligare, gör att BoKlok nu har ännu mer storslagna planer för sina bostäder. Målet är att de boende en dag ska kunna dra sig ur systemet helt och själva kunna producera sin elektricitet.

Senast uppdaterad: 2018-02-27

Rekommenderad läsning