c

Bli volontär på arbetstid

Inspirera en ung person. Lär någon att simma. Stötta nyanlända flyktingar. Det här, och mer, ska alla Skanskaanställda snart kunna göra en dag om året. På betald arbetstid.

De som väljer att volontärjobba via organisationen Mentor träffar och stödjer ungdomar i 15–16 årsåldern.

Just nu pågår arbetet med att inrätta både en intern fond för sociala initiativ och ett volontärprogram. Riktlinjer för hur man som anställd ska kunna arbeta som volontär tas fram och det förs diskussioner med flera rikstäckande organisationer om hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Kommer under våren

– Volontärprogrammet ska lanseras under våren, säger Elin Coleman. Hon arbetar på avdelningen Hållbar affärsutveckling och är projektledare för volontärprogrammet.

Hon berättar att tankarna kring ett volontärprogram väcktes i höstas, när det kom allt fler flyktingar till Sverige och anställda hörde av sig till företagsledningen om hur de och Skanska skulle kunna hjälpa till.

– Volontärprogrammet ligger i linje med våra värderingar om att vara med och bygga ett bättre samhälle, fortsätter Elin Coleman.

Hon berättar att det finns flera syften med volontärprogrammet.

Skanska vill stå för ett inkluderande och öppet samhälle där kulturen präglas av omtanke och engagemang och det kan volontärprogrammet bidra med, samtidigt som man stödjer och stimulerar medarbetarnas engagemang.

– Jag tror det är väldigt värdefullt och lärorikt för oss medarbetare att vara med, betonar hon. Jag tror man lär sig mycket av att arbeta som volontär. Det handlar inte bara om att “Skanska ska ut och hjälpa till”, utan också om att man får något med sig, en erfarenhet som gör att man växer.

Träffa och inspirera ungdomar

Exakt vad som ska vara möjligt att göra som volontär är inte klart ännu, men en samarbetspartner är redan klar, Mentor.

– Inom Mentor kan man vara med i ett program som heter Jobbmentor och då får man träffa ungdomar som är runt 15–16 år. Tanken är att man ska prata med dem om sitt jobb, inspirera och peppa.

Alla 11 000 anställda på Skanska i Sverige, från yrkesarbetare till vd, får möjlighet att delta. Skulle alla ta ut sin dag under ett år skulle tiden motsvara hela 53 heltidstjänster.

Elin Coleman har bestämt att hon ska vara med.

- Ja, jag känner mig väldigt inspirerad till att bli jobbmentor, det ska jag göra så fort jag får chansen. Jag hoppas alla tar vara på den här möjligheten. Det är en väldig förmån, och jag är stolt över att Skanska låter oss göra detta! 

Text: Carlo Laszlo

Senast uppdaterad: 2016-03-24

Rekommenderad läsning