c

Vilket ansvar har bolagsstyrelser för korruption och affärsetik? Vilka krav ställer ägarna?

Datum och tid: 2017-07-05 13:00 - 13:45
Plats: Erlanderska rummet, Visby

Almedalen. Hur är styrelsens ansvar och kunskap samt ägarnas förväntningar avseende frågor som rör korruption, affärsetik och andra ekonomiska oegentligheter, främst i det förebyggande arbetet, men även efter det att bolaget drabbats av korruption?

Hur är styrelsens ansvar och kunskap samt ägarnas förväntningar avseende frågor som rör korruption, affärsetik och andra ekonomiska oegentligheter, främst i det förebyggande arbetet, men även efter det att bolaget drabbats av korruption?

Arrangör:
EY, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Medverkande:
Hans Biörck, Styrlelseordförande/Ledamot, Skanska, Trelleborg, Bure Equity
Ossian Ekdahl, Chef Ägaransvar, Första AP-fonden
Meg Tivéus, Styrelseproffs, Swedish Match, m.fl.
Erik Skoglund, Partner, EY
Emma Ihre, Hållbarhetschef, Seminariets moderator, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Läs mer om seminariet i programmet på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46659

Senast uppdaterad: 2017-06-29