c

Ställ rätt krav – från lägsta pris till samhällsnytta

Datum och tid: 2017-07-06 09:30 - 10:30
Plats: Rostockergränd 4, Visby, Skanskas trädgård

Almedalen. Förändringarna i LOU ökar fokus på kvalitet och hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar. Är kommuner och landsting redo att ställa hållbarhetskrav? Hur uppnås bäst samhällsnytta för skattebetalarnas pengar?

Sedan 1 jan 2017 gäller den nya upphandlingslagen (LOU). Kommuner och landsting/regioner förväntas att i högre grad ta sociala hänsyn, ställa miljökrav och se till livscykelkostnader istället för att utgå från lägsta pris. På seminariet diskuteras vad som är de stora vinsterna för samhället när fokus flyttas från lägsta pris så att samhällsnytta värderas högre och hur offentliga upphandlare kan ställa krav. Hur ställer offentliga upphandlare krav på exempelvis social hållbarhet, klimat och miljö idag? Och hur redo är kommuner och landsting/regioner på att ställa krav? Finns kompetensen och vilket stöd behövs?

Arrangör: Skanska

Medverkande:
Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige
Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
Ann-Marie Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande, (C), Jönköpings kommun
Johannes Hylander, Moderator

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2017-06-27