c

Städer under vatten?

Datum och tid: 2017-07-05 14:00 - 14:45
Plats: Italienaren, Visby

Almedalen. Klimatförändringarna känner inga gränser. Om vi inte lyckas hantera den globala uppvärmningen kommer flera svenska städer att drabbas av att havsnivåerna höjs. Urbaniseringen är tydlig och flera städer ligger i anslutning till havet och därmed i riskzonen för att översvämmas.

Bostadsbristen är stor och de mest attraktiva bostäderna har under många år byggts nära hav, sjöar och älvar. I kommunernas översiktsplaner berörs klimatfrågan och dess påverkan, men hur sker planeringen i realiteten och är befintliga initiativ tillräckliga? Kom och lyssna till hur politiska företrädare för två av våra mest folkrika kommuner planerar att bygga i framtiden och hur man ser på utmaningen att bygga fler klimatresistenta bostäder. Hur resonerar byggbolagen och inte minst investerarna? Under 45 minuter diskuterar vi framtidens bostäder och hur vi ska ta höjd för klimatförändringarna när vi bygger.

Arrangör:
SPP/Storebrand, Storebrand Fastigheter

Medverkande:
Filippa Bergin, Moderator, SPP/Storebrand
Katarina Luhr, Miljöborgarråd, (MP) Stockholms Stad
Martin Hedberg, Meteorolog & klimatexpert
Johan Gerklev, Hållbarhetschef, Skanska Sverige
Emmali Jansson, Ordf Byggnadsnämnden, (MP) Göteborgs Stad
Marita Loft, VD, Storebrand Fastigheter AB

Läs mer om seminariet i programmet på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46260

Senast uppdaterad: 2017-06-29