c

Så här förverkligar vi regeringens nya brottsförebyggande program Tillsammans mot brott

Datum och tid: 2017-07-05 13:30 - 14:30
Plats: Vinkällaren, Visby

Almedalen.Regeringens nya brottsförebyggande program ska polisen, kommunen och andra aktörer samverka mer konkret och på ett kunskapsbaserat sätt genom att systematiskt och i samverkan skapa gemensamma lokala kartläggningar för analys och sätta in insatser på goda grunder.

Syftet är effektivare brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. En central utmaning som ännu är olöst är hur detta konkret ska gå till och vad om gäller juridiskt när vi vill dela uppgifter mellan myndigheter och andra viktiga aktörer som inte är myndigheter, såsom bostadsföretag som äger och förvaltar fastigheter i socialt- och brottsutsatta områden. Vi presenterar det brottsförebyggande programmet och konkreta och möjliga lösningar på denna utmaning.

Arrangör:
Örebro universitet Enterprise AB

Medverkande:
Johan Schnürer, Rektor, Örebro universitet
Henrik Andershed, Professor, Örebro universitet och Embrace Safety AB
Li Jansson, Branschchef, Säkerhetsföretagen
Anders Erlandsson, Arbetsmiljö- och hållbarhetsdirektör, Skanska Sverige
Carin Götblad, Regionpolischef, Polisregion Mitt

Läs mer om seminariet i programmet på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44628

Senast uppdaterad: 2017-06-29