c

Så bygger vi framtidens städer klimatsmart och attraktivt

Datum och tid: 2017-07-07 11:00 - 11:45
Plats: Öresundshuset, Visby

Almedalen. En hållbar stadsutveckling är ett måste för miljön där omställning av trafikvanor och högre klimatmål är självklara delar. Men vad behövs mer för att skapa bästa möjliga förutsättningar? Vi lyssnar på goda exempel och hör hur kommun region och stat tillsammans jobbar med vår framtida stadsutveckling

En hållbar stadsutveckling är ett måste för miljön där omställning av trafikvanor och högre klimatmål är självklara delar. Men vad behövs mer för att skapa bästa möjliga förutsättningar? Vi lyssnar på goda exempel och hör hur kommun region och stat tillsammans jobbar med vår framtida stadsutveckling

Arrangör:
Lunds kommun

Medverkande:
Cecilia Nebel, Moderator, Nebel Media
Emma Berginger, Kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i tekniska nämnden, Lunds kommun
Mats Rönnbo, Ansvarig för samarbetet, ABC-staden 2.0
John Hultén, Centrumföreståndare, K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik
Ilmar Reepalu, 1:e vice ordförande, Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Läs mer om seminariet i programmet på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44856

Senast uppdaterad: 2017-07-03