c

Vågar Sverige satsa på en regional fysisk planering?

Datum och tid: 2017-07-05 11:00 - 11:45
Plats: Öresundshuset, Visby

Almedalen. Målet om 700 000 bostäder till 2025 förutsätter en strategiska koordinering och samverkan avseende bostadsförsörjning, transportinfrastruktur, kollektivtrafik och utvecklingsfrågor. När är Sverige redo för en regional fysisk planering?

Regioners attraktivitet och konkurrenskraft stärks av hållbara fysiska strukturer, som skapas genom ett helhetsperspektiv där bebyggelsestruktur samplaneras med infrastruktur och kollektivtrafik. Idag ligger planeringsansvaret på olika nivåer: kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. En formell spelplan för koordinering och samverkan mellan nivåerna saknas.

Arrangör:
Region Skåne - en del av Öresundshuset

Medverkande:
Alf Karlsson, Statssekreterare, Näringsdepartementet
Johan Edstav, Nationell samordnare, Näringsdepartementet
Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige
Björn Wellhagen, Näringspolitisk chef, Sveriges byggindustrier
Johan Löfstrand, Vice ordförande civilutskottet, (S), Riksdagen
Pontus Lindberg, Regionråd, (M), Region Skåne
Ilmar Reepalu, 2:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, (S), Region Skåne
Märta Stenevi, Stadsbyggnadskommunalråd, (MP), Malmö stad
Patric Åberg, Kommunalråd, (M), Östra Göinge kommun
Ulrika Geeraedts, Moderator

Läs mer om seminariet i programmet på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47873

Senast uppdaterad: 2017-06-29