c

Krav på livscykelanalys för kommunernas byggande – en nyckel till att uppnå nationella klimatmål?

Datum och tid: 2017-07-05 09:00 - 09:40
Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3, Visby

Almedalen. Bostäder står för 35 % av energianvändningen och är avgörande för att klara klimat- och energimålen. När de nationella byggkraven är för lågt satta går kommunerna före. Vilka möjligheter och hinder ser de kommunala föregångarna? Vad gör regeringen? När inkluderas livscykelanalys i byggreglerna?

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha 50 % effektivare energianvändning 2030, 100 % förnybar energi 2040 och inga nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Sverige står samtidigt inför två stora investeringspucklar i och med behovet av nya bostäder samt renoveringen av miljonprogramshusen. Vilka klimat- och energikrav som ställs på dessa investeringar kommer få enorm betydelse för klimatpåverkan och energianvändningen under decennier framöver och vara avgörande för om klimat- och energimålen nås.

Arrangör:
Naturskyddsföreningen, Passivhuscentrum Västra Götaland

Medverkande:
Dennis Jeryd, kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna
Karin Nyquist, livscykelanalysexpert, på Passivhuscentrum i Västra Götaland
Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska
Johanna Sandahl, (moderator) ordförande, Naturskyddsföreningen
Emma Hult, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet

Läs mer om seminariet i programmet på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45850

Senast uppdaterad: 2017-06-29