c

I glappet mellan vision och verklighet

Datum och tid: 2017-07-05 16:00 - 16:50
Plats: Arkitekturträdgården, Visby

Almedalen. Vad händer på vägen mellan arkitektens visionsbild och färdigt projekt? Vilka värden förhandlas bort? På vilka grunder? Och med vilka konsekvenser för livsmiljön? En ny studie visar vägvalen som oftast urholkar visionen, men också hur motsatsen uppstår – en verklighet som överträffar skissen.

I en kvalitativ studie har Tyréns djupintervjuat arkitekter, beslutsfattare och rådgivare i två konkreta stadsutvecklingsprojekt. I vilken grad lyckades man förverkliga sina visioner om gestaltning, kvartersrum och utomhusmiljöer? Vilka drivkrafter och orsaker låg bakom glappet som uppstod mellan vision och verklighet? Resultatet presenteras och diskuteras av expertpanelen som också reflekterar kring visionsbildens betydelse för projektets ekonomi, införsäljning och inkludering.

Arrangör:
Tyréns

Medverkande:
Anna Molén, Samtalsledare, Tyréns
Ylva Preutz Papantoni, Samtalsledare, Tyréns
Viktor Barth Kron, DN
Tatjana Joksimovic, Länsstyrelsen Stockholms län
Torleif Falk, Stockholms stad
Alexandra Laurén, Skanska Sverige

Läs mer om seminariet i programmet på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/49231

 

 

Senast uppdaterad: 2017-06-29