c

Hur utvecklar vi framtidens städer på ett hållbart sätt?

Datum och tid: 2017-07-05 12:00 - 13:00
Plats: Öresundshuset, Visby

Almedalen. På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Befolkningstillväxten i våra storstadsregioner ställer stora krav på hållbar stadsutveckling. Hur kan näringsliv och politik mötas för att klara utmaningarna?

Sverige behöver över 700 000 nya bostäder fram till 2025. Då krävs både nytänkande och mod. Bostäder och infrastruktur måste samplaneras på ett bättre sätt än idag. När många bostäder ska byggas samtidigt ska vi ta chansen att bygga inte bara bostäder utan fullvärdiga stadsmiljöer. Städer med människan i centrum, hållbara för framtiden. Kritiken brukar vara att städer som byggs på kort tid saknar själ och att service, mötesplatser och arbetsplatser.

Arrangör:
Skanska - en del av Öresundshuset

Medverkande:
Mats Rönnbo, Utvecklingschef, Skanska
Thomas Sandell, Chefsarkitekt, Sandellsandberg Arkitekter
Anna Johansson, Infrastrukturminister, (S) Näringsdepartementet
Anette Henriksson, Kommundirektör, Lunds kommun
Fredrik Bergström, Ek. Dr., Affärsområdeschef, WSP
Heidi Avellan, Moderator

Läs mer om seminariet i programmet på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45698

Senast uppdaterad: 2017-06-29