c

Hur realiserar vi visionen om framtidens hållbara städer där människan är i centrum?

Datum och tid: 2017-07-04 09:30 - 10:30
Plats: Rostockergränd 4, Visby, Skanskas trädgård

Almedalen. På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. För att vi ska nå målen och samtidigt skapa levande, trygga miljöer behöver stadsutvecklingen utgå från människans behov. Vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna?

Som ett svar på utmaningarna om 700 000 bostäder och fossilfria transporter har visionen om ABC-staden 2.0 växt fram som ett innovativt stadsutvecklingskoncept med syftet att bygga framtidens stadsdelar med utgångspunkt från människans behov. 60-talets ABC-städer blev inte idylliska mikrosamhällen som planerat så när Sverige nu står inför samma enorma behov av bostäder ännu en gång behöver vi därför dra lärdom från kritiken och göra det bättre. Den grundläggande tanken är att skapa attraktiva stadsdelar där viktiga samhällsfunktioner är smart integrerade.

Arrangör: Skanska, Scania, WSP, MTR

Medverkande:
Ibrahim Baylan, Samordningsminister, Socialdemokraterna
Kristoffer Tamsons, Trafiklandstingsråd, Stockholms län landsting
Gert Wingårdh, VD, Wingårdh arkitektkontor
Thomas Sandell, Chefsarkitekt, Sandellsandberg arkitekter
Katarina Graffman, Antropolog, Inculture
Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige
Andreas Jensen, Affärsutvecklingschef, MTR Nordic
Anders Grundströmer, Chef, Scania Sustainable City Solutions, Scania
Magnus Meyer, VD, WSP Sverige
Sofie Jonsson, Female Leader Engineer Trainee, Skanska och Scania
Anna Bellman, Moderator, BellaCom

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2017-06-30