c

Hur kan vi skapa en enklare, smartare, öppnare samhällsbyggnadsprocess genom digital samverkan?

Datum och tid: 2017-07-04 10:45 - 12:30
Plats: Sal: Lojsta 2, Visby

Almedalen. Trots den akuta bristen på bostäder i Sverige verkar det inte finnas någon snabb lösning på problematiken. Men digitaliseringen ger möjligheter att snabba på plan- och byggprocessen och skapa tätare relationer mellan myndigheter och medborgare, något som kan främja ett ökat bostadsbyggande.

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att verka för Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Målsättningen är att verka för en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. Med samverkan som ledord anordnas ett Society Hack för att samla in synpunkter, idéer och lösningar på utmaningar kopplade till den nuvarande samhällsbyggnadsprocessen.

Arrangör:
Lantmäteriet

Medverkande:
Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister, (MP) Regeringen
Gunnar Hagman, VD Sverige, Skanska
Susann Bard, Tillförordnad Generaldirektör, Boverket
Emma Gretzer, Ställföreträdande Generaldirektör, Formas
Chris Heister, Landshövding, Länsstyrelsen Stockholm
Emelie Grind, Stadsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun
Hans-Göran Wilhelmsson, VD, S-Group Solutions

Läs mer om seminariet i programmet på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46124

Senast uppdaterad: 2017-06-29