c

Hur kan samhällsutmaningar överbryggas med kreativa mötesplatser?

Datum och tid: 2017-07-05 09:00 - 09:45
Plats: Rigagränd, Innovizion Arena, Visby

Almedalen. Hur kopplar vi behovet av integration och delaktighet till samhällsbyggnad, planering och ett hållbart samhälle? Hur kan varje part bidra med sina kärnvärden för att mötet i staden blir så bra som möjligt?

Van Alen Institute lanserade under hösten 2016 den internationella designtävlingen Opportunity Space. Syftet var att uppmärksamma den publika platsen för integration genom en plats som skapar möjligheter för möten. Tävlingen är den första i sitt slag i världen och Malmö valdes ut som värd för tävlingen. Under projektets gång har ett stort antal organisationer och personer inom offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor och boende i Malmö deltagit.

Arrangör:
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, Stiftelsen Uppstart Malmö

Medverkande:
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö Stad
Camilla Wieslander, VD, Skanska Öresund
Jerome Shou, Senior Project Manager, Van Alen Institute
Märta Stenevi, Kommunalråd Malmö, Miljöpartiet
Mats O Nilsson, Förvaltningschef, MKB Fastighets AB
Ann Svensén, Generalsekreterare, IM, Individuell Människohjälp
Åsa Kalee, Projektchef, Stiftelsen Uppstart Malmö
Milad Barosen, CEO, Milou Group

Läs mer om seminariet i programmet på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/49150

Senast uppdaterad: 2017-06-29