c

Har alla rätt till en säker arbetsplats?

Datum och tid: 2017-07-05 12:00 - 13:30
Plats: Nygatan 1, Visby

Almedalen. Senaste 10 åren har fler än 400 personer omkommit i arbetsrelaterade olyckor. Flera tusen skadas varje år. Hur många av dessa hade kunnat förhindrats genom bättre efterlevnad av befintligt regelverk? Hur ser säkerhetsarbetet kring arbetsplatser ut idag och hur kan vi i framtiden minska olyckorna?

Företag och utförare har i arbetet behov av styrningar och regler som är anpassade till olika arbetsmiljöer. Myndigheterna har en viktig roll att utöva utbildning, information och kontroller av att reglerna tillämpas och är uppdaterade. På många arbetsplatser finns det arbetskraft med olika nationaliteter, dessa måste också vara införstådda med vårt regelverk.

Arrangör:
Ramudden AB

Medverkande:
Hans Olov Blom, CEO, Ramudden AB
Veronica Rörsgård, Skanska
Nils Bjelm, NCC
Magnus Ernström, Elväg
Ulrika Dolietis, CEO, Håll Nollan
Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier
Mats Karlsson, "Byggmatte", Bygglov TV4
Hampe Mobärg, Maskinentreprenörerna
Anton Hedlund, Städa Sverige
Pär Johansson, Föreläsare, Glada Huddik
Bengt Jönsson, Moderator

Läs mer om seminariet i programmet på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46240

Senast uppdaterad: 2017-06-29