c

Framtidens kollektivtrafik

Datum och tid: 2017-07-04 13:00 - 14:15
Plats: Oscarssalen, Visby

Almedalen. Hur ser framtidens kollektivtrafik ut? Hur kan kollektivtrafiken integreras i stadsplaneringen? Vad säger forskningen om kollektivtrafikens utveckling? Hur ser kollektivtrafikmyndigheter, Trafikverket och branscherna på att allt fler digitala lösningar nu integreras i kollektivtrafikens system?

Vårt sätt att resa påverkas av att samhället förändras och av att tekniken utvecklas. Hästdragna vagnar var det dominerande trafikslaget för gods- och persontransporter i 1800-talets snabbt växande städer. Idag, mer än hundra år senare, står många städer och regioner inför andra men på många sätt likartade utmaningar. Istället för hästen är det de motoriserade vägtransporterna som uppfattas som ett problem, som bidrar till negativa miljöeffekter, trängsel och olyckor.

Arrangör:
Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Transportföretagen

Medverkande:
John Hultén, Centrumföreståndare, K2 Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik
Mats Rönnbo, Utvecklingsdirektör, Skanska Sverige
Claudio Skubla, VD, Svenska Taxiförbundet
Björn Westerberg, VD, Branschföreningen Tågoperatörerna
Johan Strand, VD, Merresor AB/Sveriges Bussföretag
Kristoffer Tamsons, Trafiklandstingsråd, Landstingsråd och ordförande i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting,SLL, (M)
Helena Svensson, moderator, ställföreträdande föreståndare, K2
Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket

Läs mer om seminariet i programmet på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44664

Senast uppdaterad: 2017-06-29