c

Fler bostäder och bättre infrastruktur med gränsöverskridande samarbeten – vem ska ansvara för vad?

Datum och tid: 2017-07-05 14:00 - 15:00
Plats: Sjöbergs bakgård, Visby

Almedalen. Attraktivitet och konkurrenskraft i en växande megaregion förutsätter att infrastruktur, bostäder och övrig samhällsservice koordineras. Hur ska ansvarsfördelning och verktygslådor se ut? Samverkan, nya perspektiv och digitalisering är ledstjärnor!

Hur kan samarbeten på olika nivåer och över olika geografiska- och ansvarsmässiga gränser bidra till en ökad attraktivitet och konkurrenskraft i en megaregion? Hela sydvästra Sverige växer och behovet av fler bostäder är en stor samhällsutmaning. Samhällsutveckling är starkt sammankopplad med planering och utveckling av transportinfrastruktur, kollektivtrafik och andra tillväxtfrågor.

Arrangör:
Region Halland

Medverkande:
Johan Edstav, Statlig samordnare för byggandet av nya städer, Regeringskansliet
Alexandra Laurén, Vice VD, Skanska Sverige
Rudiger Ahrend, Head of Urban Policy, Public Governance & Territorial Development, OECD
Lina Bjerke, Doktor i nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Dag Hultefors, Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland

Läs mer om seminariet i programmet på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48982

Senast uppdaterad: 2017-06-29