c

Verksamhetsstöd

På ett så stort företag som Skanska finns många varierande och intressanta roller som utgör ett viktigt stöd för verksamheten. Du kan arbeta nära affären och våra kunder eller arbeta med interna processer. Arbetet är omväxlande och du har stora möjligheter att växa i din roll och specialisera dig inom ett område.

En viktig strategisk resurs

Som medarbetare inom verksamhetsstöd är du en viktig strategisk resurs som starkt bidrar till vår lönsamhet. Inom verksamhetsstöd finns många yrkesroller som du spontant kanske inte associerar med Skanska. Vanliga roller är exempelvis ekonomer, inköpare, jurister, personalvetare, miljövetare, marknadsförare och kommunikatörer.
 
Våra stödfunktioner är oftast rikstäckande och i vissa fall även nordiska. De flesta som arbetar på våra stödfunktioner sitter i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
 
Få en överblick av våra vanligaste yrkesroller inom verksamhetsstöd.

HR-partner

Som HR-partner skapar du förutsättningar för våra chefer att lyckas attrahera, rekrytera, utveckla och behålla de bästa och mest engagerade medarbetarna.

Kategoriansvarig, inköp

Kategoriansvarig för inköp skapar ramavtal som sedan används när olika projekt upphandlar produkter. Du har bra kunskap om kraven från byggsidan.

Möt Johan Borg, kategoriansvarig, inköp

Miljöcertifieringsingenjör

Spännande projekt väntar dig som jobbar som miljöcertifieringsingenjör. Du fungerar som spindeln i nätet för miljöfrågor och ger förslag på hur vi kan bygga bättre.

Partneringledare

Arbeta långsiktigt med att utveckla affärer och kundrelationer. Du finns med från anbud till slutleverans för att se till att förväntningar och behov möts.

Supporttekniker

Som supporttekniker hjälper du våra medarbetare med support kring datorer eller mobiltelefoner. Din insats minimerar störningar i det dagliga arbetet.

Lär känna Binh Huynh, supporttekniker
Senast uppdaterad: 2017-04-20