c

Tekniksupport

Var med och skapa tekniska lösningar som driver branschen framåt. På Skanska har vi en avdelning med teknisk kompetens som förbättrar och effektiviserar våra projekt. Du får ett roligt, utmanande och omväxlande jobb.

Teknisk expertis genom hela byggprocessen

Som medarbetare inom tekniksupport bistår du med teknisk spetskompetens genom hela byggprocessen och är en strategisk resurs för hela företaget. Vår tekniska expertis ligger främst inom produktionsanpassad projektering, teknisk kvalitetssäkring av projekt, effektivisering av byggprocessen samt förvaltning av tekniska lösningar.

Våra specialister ligger i täten inom energi, geoteknik, byggteknik och projektering och står bakom en stor del av de lösningar som resten av Skanska och branschen nu tar för givna. Hela tiden hittar vi nya sätt att bygga smartare och skona miljön.

Få en överblick av våra vanligaste yrkesroller inom tekniksupport.

CAD-/BIM-projektör

CAD-projektören stöttar konstruktörerna med geometristudier i projekteringsfasen. När CAD-objekten kompletteras med information kallas det BIM. 

Möt Torbjörn Jansson, CAD-/BIM-projektör

Digital coach

Som digital coach arbetar du med utvecklingsfrågor inom digitalisering och med att ta tillvara på de digitala möjligheterna i projekten.

Installationsledare

Som installationsledare projekterar och samordnar du installationer, tar fram och genomför kompletta installationslösningar och utför service i olika projekt.

Konstruktör

En konstruktör tar arkitektens vision och ser till att huset går att bygga. Resultatet av arbetet blir system- och bygghandlingar som lämnas till produktionen.

Möt Ene Lindén, konstruktör

Projekteringsledare

Ditt huvudsakliga ansvar är att leda och samordna projekteringen så att vi tillsammans når de mest optimala lösningarna. Du skapar viktiga ramar för projektet.

Senast uppdaterad: 2017-07-03