c

Projektutveckling

Du som jobbar med projektutveckling på Skanska är med och utvecklar ett bättre samhälle. Skolor, vård- och omsorgsboenden, bostäder, kontor och andra hållbara projekt bidrar till ett bättre liv för många människor.

Från vision till verklighet

Som medarbetare i någon av våra projektutvecklande enheter arbetar du i nära samarbete med både produktion och slutkund. Det är en speciell känsla att vara involverad i hela processen från idé till färdigt projekt. Du kan jobba med utveckling av bostäder, kontor, broar, vård- och omsorgsboenden, hotell, skolor, vägar, lagerlokaler och andra produkter. Rollen innebär att du aktivt deltar i arbetet med nya affärer med exempelvis kommuner och fastighetsbolag.

Arbetet handlar till stor del om att förstå vad som attraherar och skapar värde för våra kunder. Du omsätter sedan dessa insikter i projektet.

Tuff beställare med höga krav

I våra utvecklingsprojekt har vi rollen som byggherre och beställare samtidigt som vi också är leverantör. Det är ett klokt sätt att arbeta då vi skapar våra egna affärer. Vi kan också vara en tuffare beställare till oss själva; exempelvis ska våra egenutvecklade kontor alltid miljöcertifieras och från 2017 skapar Skanska Nya Hem bara Svanenmärkta hem.

Få en överblick av våra vanligaste yrkesroller inom projektutveckling.

Affärsutvecklare

Som affärsutvecklare arbetar du i tidiga skeden med allt från markförvärv till färdiga byggrätter. Du är involverad i nya affärer med kommuner och fastighetsbolag.

Kundansvarig

Som kundansvarig ansvarar du för all kontakt med våra nyproduktionskunder från köp av bostad till inflyttning. Du koordinerar informationsmöten och kundaktiviteter.

Marknads- och uthyrningschef

Du har det övergripande ansvaret för att vakanser och projekt hyrs ut. Dessutom har du koll på vad som händer i affärsvärlden och ser till att affärsmöjligheter följs upp.

Projektutvecklare

Projektutvecklaren driver och utvecklar projekt från tidigt skede till slutleverans. Du kan få ihop helheten i långa processer med många inblandade aktörer.

Senast uppdaterad: 2017-11-14