c

Produktion

Att arbeta i produktionen på Skanska innebär att du ständigt utvecklas. Inget projekt är det andra likt och du ställs hela tiden inför nya utmaningar. Du är också med och skapar något bestående som kommer till nytta för generationer framöver.

Kärnan i verksamheten

Som medarbetare i produktionen är du en del av vår kärnverksamhet. Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på vilken yrkesroll inom produktionen du har. Exempelvis kan du arbeta med att producera och leverera bergmaterial, asfalt och betong. Du kan också vara en del i produktionen av olika projekt, från första spadtaget till besiktning. Det kan handla om allt ifrån mindre kontorsrenoveringar till enorma uppdrag som Öresundsbron. Projekttiden kan variera från en månad upp till flera år. Varje nytt projekt ger dig nya spännande utmaningar.

Tätt samarbete

Våra tjänstemän, yrkesarbetare och underentreprenörer arbetar tätt ihop i produktionen. Hos oss får du ett roligt och omväxlande arbete. Säkerheten är prioriterad eftersom du ska känna dig trygg på jobbet.

Få en överblick av våra vanligaste yrkesroller inom produktionen.

Arbetsledare

Arbetsledaren är spindeln i nätet och leder den dagliga produktionen. Du ansvarar för att planera, leda och fördela det dagliga arbetet för ditt arbetslag.

Möt Anna Palmér, arbetsledare

Avdelningschef

Avdelningschefen leder och utvecklar någon av våra asfalt- och betongavdelningar med arbetsmiljö i fokus. Du fördelar ansvaret inom gruppen och implementerar gemensamma arbetssätt.

Beläggningsarbetare

Som beläggningsarbetare blir du en del av ett läggarlag. Att lägga ny asfalt på vägar, broar, tunnlar och viadukter är några exempel på arbetsuppgifter.

Möt Ralf Jansson, beläggningsarbetare

Betongarbetare

Betongarbetare har en viktig roll i byggprocessen. Arbetsuppgifter består bland annat av att armera, gjuta betongkonstruktioner, formsättning och ytbehandlingar.

Möt Rikard Andersson, betongarbetare

Distriktschef

Som distriktschef har du ett övergripande ansvar för affär, ekonomi, kund och utveckling av medarbetarna. Du är en lyhörd ledare som kan prioritera och delegera.

Möt Ulrica Åhman, distriktschef

Kalkylingenjör

Som kalkylingenjör medverkar du ofta i anbudsarbeten. Du skapar även förutsättningar för säkra arbetsplatser, gröna lösningar och lönsamhet i våra projekt.

Mättekniker

En mättekniker involveras i alla skeden. Du tolkar bland annat bygghandlingar, kontrollerar stomnätspunkter och skapar modeller för utsättning och maskinstyrning.

Möt David Laming, mättekniker

Områdeschef

Områdeschefen planerar och följer upp vår asfalt- och betongverksamhet. Du driver och organiserar projekt på ett effektivt sätt och motiverar medarbetarna till goda resultat.

Produktionschef (platschef)

Ansvaret för produktionen i projektet ligger hos produktionschefen. Du ser att projektet följer tidplanen, håller budgeten och lever upp till alla krav.

Möt Caroline Apelqvist, produktionschef

Projektchef

Som projektchef har du helhetsansvar för projektet från start till överlämnande. Du styr projektet så att uppsatta mål nås och kundens förväntningar möts. 

Träarbetare

Som träarbetare är du med under byggprocessen. Du bygger stommar av trä, det vill säga bjälklag, väggar och tak. Men du kan också jobba med att tillverka gjutformar av trä för betong.

Möt Robert Axelsson, träarbetare

Väg- och anläggningsarbetare

Att vara väg- och anläggningsarbetare är mycket varierande. Du kan jobba med allt från att anlägga parker, grundläggning av hus och lägga rör till att bygga ut väg- och järnvägsnätet.

Möt Johan Holst, väg och anläggningsarbetare
Senast uppdaterad: 2017-06-26