c

Våra yrkesroller

Engagerade ingenjörer, skickliga yrkesarbetare, drivna ekonomer, kunniga inköpare och erfarna personalvetare. På Skanska behöver vi många olika kompetenser för att bygga morgondagens samhälle.

Medarbetarna är vår främsta styrka

Som en av Sveriges största privata arbetsgivare är Skanska en arbetsmarknad i sig. Varje dag går nära 9 000 medarbetare till någon av våra arbetsplatser för att utöva sitt yrke, vare sig det handlar om att räkna på anbud, gjuta betongkonstruktioner, ta fram klimatkalkyler, göra geotekniska och hydrogeologiska utredningar eller arbeta fram smarta planlösningar. Vi har med andra ord en enorm samlad kompetens inom bolaget, vilket är den absolut största bidragande faktorn till vår framgång. 

De flesta av våra yrkesroller finns inom någon av de fyra yrkesområdena nedan.

Våra yrkesområden

Produktion

Som medarbetare i produktionen är du en del av vår kärnverksamhet och är med och driver olika projekt. Det kan handla om allt från små kontorsrenoveringar till enorma uppdrag som Öresundsbron.

Yrkesroller inom produktion

Projektutveckling

Som medarbetare i någon av våra projektutvecklande enheter arbetar du i nära samarbete med både produktion och slutkund. Du är involverad i hela processen från idé till färdigt projekt och kan jobba med utveckling av bostäder, kommersiella lokaler eller vägar och broar.

Yrkesroller inom projektutveckling

Tekniksupport

Som medarbetare inom tekniksupport bistår du med teknisk spetskompetens genom hela bygg-processen. Vår tekniska expertis ligger främst inom produktions-anpassad projektering, teknisk kvalitetssäkring av projekt, effektivisering av byggprocessen samt förvaltning av tekniska lösningar.

Yrkesroller inom tekniksupport

Verksamhetsstöd

Som medarbetare inom verksamhetsstöd är du en viktigt strategisk resurs som starkt bidrar till vår lönsamhet. Vanliga roller är exempelvis ekonomer, inköpare, jurister, personalvetare, miljövetare, marknadsförare och kommunikatörer.

Yrkesroller inom verksamhetsstöd
Senast uppdaterad: 2017-05-30