c

Framtiden - vad händer sen?

Skanskagymnasiet ger dig en bred och bra grund att stå på, oavsett om du vill läsa ett fjärde tekniskt år eller plugga vidare på högskola eller universitet. Går det bra för dig när du läser det fjärde året, erbjuder Skanska dig en provanställning som biträdande arbetsledare.

Till skillnad från ett vanligt treårigt gymnasium, erbjuder Skanskagymnasiet dig ett steg in i arbetslivet redan under skolperioden i form av praktik eller temaarbete. Du får se Skanska från insidan och vara med i pågående riktiga byggprojekt på olika sätt.

Efter utbildningen har du stor erfarenhet, goda kunskaper samt ett bra kontaktnät inom byggbranschen.

Möjligheter att arbeta i branschen

Efter avslutad utbildning på Skanskagymnasiet får du möjligheter att arbeta inom många olika branscher. Eftersom skolan har en nära koppling till Skanska, är byggbranschen en av de mest givna branscherna att arbeta i för våra elever.

"Det jag lärde mig på Skanskagymnasiet, har jag nytta av varje dag i mitt jobb."
Alfred Blixt, arbetsledare Skanska

Beroende på vilken väg du tar, kan yrkesroll och arbetsuppgifter skilja sig. Kanske väljer du att läsa vår arkitekturprofil för att sedan läsa vidare till byggnadsutformare. Då hamnar du kanske på Skanskas teknikavdelning. Eller också läser du vår byggtekniska profil och väljer att läsa det fjärde tekniska året. Det ger dig goda möjligheter att börja jobba som biträdande arbetsledare på Skanska.

Möjligheterna är många. Det är bara du och din fantasi som sätter gränserna för dina mål inför framtiden. Skanskagymnasiet vill ge dig förutsättningarna för att du ska kunna nå din högsta potential.

Senast uppdaterad: 2017-02-03