c

Det fjärde tekniska året

Det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet är en yrkesutbildning. Allt du lär dig under utbildningen syftar till att du ska kunna gå direkt ut i arbetslivet.

Du som läser ett fjärde år på Skanskagymnasiet kan bli erbjuden ett jobb som biträdande arbetsledare när du är klar med dina studier. Godkända betyg och praktikomdömen ligger till grund för erbjudande om provanställning. Skanskagymnasiet antar elever från hela landet.

Utbildningens innehåll

Det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet har inriktningen produktionsledning inom bygg och anläggning. Du läser 900 gymnasiepoäng, varav minst 300 poäng är yrkespraktik. Utbildningen har en samhällsbyggande profil där du fördjupar dig i byggteknik, byggprocessen, produktionsledning samt produktionsplanering. Efter avslutade studier får du en gymnasieingenjörsexamen med profilen samhällsbyggande.

Behörighet att söka fjärde tekniska året

Du är behörig att söka till det fjärde tekniska året om du tagit gymnasieexamen från Teknikprogrammet. Från och med 2018 behöver du även ha läst kurserna Arkitektur Hus och Byggnadsverk, eller ha motsvarande kunskaper, för att vara behörig att söka till det fjärde året på Skanskagymnasiet.

Du behöver påbörja det fjärde året terminen efter att du har avslutat utbildningen på Teknikprogrammet eller senast det kalenderår du fyller 22 år.

Kursplan det fjärde tekniska året*

Gemensamma ämnen 300 p

Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Examensarbete 100 p

Profilgemensamma ämnen 100 p

Byggprocessen 100 p

Utgångsspecifika ämnen:

Produktionsledning - Bygg och anläggning 500 p

Rit- och mätningsteknik 100 p
Planering före byggstart 100 p
Byggstyrning 100 p
Teknik - specialisering 100 p
BIM-samordning 100 p

APL 11-12 veckor ingår i utbildningen

*Kursplanen kan komma att ändras.

Studieekonomi

Till och med vårterminen det år du fyller 20, är du berättigad till studiehjälp. Läser du det fjärde året efter att du har fyllt 20 år, får du i stället ansöka om studiemedel.

Läs mer på CSN:s webbplats

Senast uppdaterad: 2017-04-11