c

Mats Rönnbo bygger framtiden

En vanlig dag jobbar Mats Rönnbo med stora frågor, långt in i framtiden. Det han gör idag kan påverka världen på femtio eller hundra års sikt. Det är en hisnande tanke. Den stora utmaningen är att förstå samhällets behov och erbjuda lösningar som gör samhällets visioner till verklighet. Och den stora belöningen är att vara med och bygga en stad som är bättre för människorna som bor här.

Mats Rönnbo är utvecklingsdirektör på Skanska. En vanlig dag på jobbet för honom betyder stora frågor som kan påverka samhället hundra år framåt i tiden. Det kan handla om hur stadens tunnelbanor ska dras för att göra mest nytta. Eller hur oanvändbar mark kan förvandlas till ytor för näringslivet och arbetstillfällen både i närtid och inom några decennier. Eller att lista ut vad som krävs för att en förort ska få kvaliteter att börja leva som en riktig stad.

För att lyckas krävs först och främst viljan att bygga ett bättre samhälle. Och att vi har ett starkt lag som kan bygga det, rent konkret.

- Skanska är med i de mest spännande och utmanande projekten inom samhällsutveckling, säger Mats. För att kunna leverera i toppklass behöver vi hela tiden bli fler i vårt lag. Och allra helst med många olika erfarenheter och specialiteter som kompletterar varandra.

En stor del av Mats arbete är att se långt in i framtiden. Det börjar med att han lyssnar in politikers och beslutsfattares visioner för en hel ort, en stadsdel eller ett specifikt markområde. Det kan vara en blandning av storslagna drömmar för framtiden och problem som hindrar dem från att komma dit.

- Sedan försöker jag förstå utmaningen på djupet, formulera någon slags uppgift och hitta resurser för att komma framåt, säger Mats.

Oväntade lag presterar oväntade resultat

Det handlar dessutom om att sätta samman ett lag som kan lösa de där uppgifterna, så att visionerna kommer några steg närmare verkligheten.

- Där gäller det att tänka nytt och överskrida inarbetade gränsdragningar, både inom Skanska och med partners i omvärlden, fortsätter Mats. Det handlar om att övervinna silotänkande hos oss - och på ett kreativt sätt skapa goda partnerskap med både kommuner och näringsliv. Här kan det handla om andra samhällsbyggnadsföretag, specialister inom infrastruktur, transportföretag eller arkitekter.

Mats ger några exempel på projekt där han varit delaktig:

- "Stockholmsbågen" är en tanke om en tvärförbindelse som ska knyta samman Stockholms läns södra och norra delar. "Tillsammans Järfälla" är vårt projekt där vi hjälper Järfälla att förverkliga sin vision att gå från att vara en förort till att bli en komplett stad.

"Tillsammans Kiruna" visar hur delar av den nya staden kan få med sig alla stadskvaliteter. "Stockholm 2070" är en studie med partners för att undersöka hur staden ska klara av att växa med drygt en miljon invånare och 500 000 bostäder före 2070.

Handfast avkoppling: att bygga hus och meka med gamla bilar

Om du i vardagen sysslar med frågor som rör sig femtio till hundra år framåt i tiden kan det vara skönt att växla om med lite mer handfasta sysslor, här och nu.

- Jag gillar att jobba med händerna, säger Mats. Jag har alltid varit väldigt intresserad av att meka med motorer. Det började med traktorer och gick så småningom över till bilar. Och på senare år har jag fokuserat på en Mercedes från 60-talet och en Porsche från 80-talet som jag mekar, renoverar och fixar med.

Och arbetet med huset på Gotland är en lång historia av handfast arbete.

- Här har jag ägnat många timmar åt att bygga egna hus från grunden. Tanken har varit att de ska ge ett uttryck som att de stått på platsen i alla tider, fast de är byggda med nya lokalproducerade material och moderna tekniker. Många bilder och mått på de gamla gotlandshusen har inspirerat mig.

- Ett hus har ju en rejäl dos av drömmar och framtidstro inbyggt. Så på det sättet liknar det mitt arbete i vardagen. Men när man står på bygget med hammare, såg eller betongblandare är det ett härligt sätt att befinna sig i nuet, helt koncentrerad och uppslukad av det man har för händer.

Idag är husen så gott som färdigbyggda och en naturlig motpol till det intensiva livet i storstaden Stockholm. Men Mats har inte riktigt slagit sig till ro. Det finns fortfarande framtidsplaner.

Framtiden ser grön ut

Ett framtidsprojekt för Mats själv är att utveckla sina gröna fingrar. Intresset har smugit sig på honom efterhand med tiden och han försöker skapa en fin grön miljö med hjälp av det gotländska klimatets hjälp. Gröna miljöer inspirerar!

- Det har visat sig att min närmaste granne på Gotland är en kunnig trädgårdsmänniska som vet allt om odling. Honom kan jag fråga allt om växter - och i utbyte kan han fråga mig det mesta om gamla bilar. Vi blir ett lite otippat team med kunskaper som kompletterar varandra. Det är ett samarbete som lovar gott för framtiden.

- Det är ju precis som på en arbetsplats: genom att sätta ihop lag av människor som är olika och kan olika saker bygger vi kompletta lag. Det är spännande och utvecklande med olikheter. Därför hoppas jag att nya duktiga specialister med skiftande bakgrund, annorlunda erfarenheter och speciella talanger söker sig hit till oss på Skanska. Framtiden blir så mycket roligare då, avslutar Mats Rönnbo.

Senast uppdaterad: 2017-02-13