c

“Det var en lärorik erfarenhet”

Med utbytesprogrammet Skanska Unlimited reste Kristina Lundblad till Polen. Hon fick värdefull kunskap om miljöcertifiering och fantastiska vänner under halvåret i Lodz. En personlig reflektion är att vi i Sverige tar vår levnadsstandard för givet.

Här får du en snabb inblick i Kristinas upplevelser av utbytesprogrammet.

Hur gick det till när du sökte till Skanska Unlimited?

En anledning till att jag började på Skanska var möjligheten att jobba utomlands. När jag skulle söka programmet så hade jag några kriterier: jag ville lära mig något nytt som jag hade användning av i min tjänst hemma, jobba i ett stort projekt och vara borta i sex månader.

Östeuropa lockade eftersom jag ville få uppleva något annat. Jag blev väldigt glad över att bli antagen!

Fanns det några skillnader mot jobbet hemma?

Det finns många likheter med Skanska i Sverige eftersom det är samma företag, men det finns också olikheter på grund av kulturskillnader. I Polen förväntas det att du ska vara mer tillgänglig för övertid, lunchen äter du ofta vid skrivbordet.  

Organisationen har en mer hierarkisk struktur jämfört med i Sverige. Jag är glad över att kunna diskutera med min svenska chef på samma sätt som med min kollega. I Polen har de även mer regler och administration. Men alla arbetssätt har för- och nackdelar. Det är bra att uppleva något annat för att vidga sina vyer.

Vilka var de stora utmaningarna?

Språket var helt klart en utmaning. Jag försökte lära mig lite polska både före resan och på plats men det är ett otroligt svårt språk.  På jobbet pratade de flesta inte engelska, hade jag kunnat polska så hade jag kunnat snappa upp mer. Men mina arbetsuppgifter var huvudsakligen på engelska.

Jag var inställd på att det kunde bli svårt att hitta vänner eftersom folk ofta har sina egna liv och vanor. Men jag fick ett varmt välkomnande och vänner både på och utanför jobbet. Jag har träffat flera av dessa vänner efter min vistelse i Lodz. Polacker är generellt väldigt snälla, generösa och ödmjuka.

Vad tog du med dig hem?

På jobbet i Lodz lärde jag mig mycket om miljöcertifiering. Grönt byggande är en av Skanskas hjärtefrågor och viktigt i mitt jobb som projektutvecklare. Kunskaperna jag fick i Polen är värdefulla i mitt arbete i dag, jag kan bidra med mycket mer i projekten än om jag inte hade haft tjänsten i Polen.

Vistelsen i Lodz var väldigt intressant. Man lär sig mycket, bara av att vara i en annan miljö.

Har du några tips till andra?

Du bör vara inställd på att vara lite drivande själv. Jag jobbade framför allt med miljöcertifieringen och försökte lära mig så mycket som möjligt inom det området. Men jag försökte även få andra arbetsuppgifter.

Utbytet handlar om en begränsad tid så det finns ingen anledning att tveka. Det är väldigt roligt att få bo i ett annat land, uppleva en annan kultur och få en annan vardag.

Kort om Kristina

Yrke: Projektutvecklare
Bor: Stockholm
Reste till: Lodz, Polen
Tid: 6 månader

Senast uppdaterad: 2015-03-12