c

"P³ är en fantastisk inskolning i branschen”

En fantastisk inskolning i branschen, ett stort kontaktnät och möjligheten till en snabb karriär. Det är några av fördelarna med P³ för Joakim Käpynen. Han gick ut programmet 2011 och rekommenderar alla att söka.

Hur kom du i kontakt med P³?

– Redan första året på utbildningen såg jag affischer om programmet. Jag pratade med två studenter på skolan som gick P³ och blev väldigt intresserad. I årskurs två ansökte jag och blev otroligt glad över att komma in.

Vad innebär det att vara med i P³?

– Programmet pågick parallellt med skolan under det sista året. Vi var ett trettiotal studenter med olika inriktningar på högskolestudierna som träffades med jämna mellanrum. Vi fick utbildning i etik, ledarskap, Skanskas arbetssätt och en rad andra områden. Dessutom testade vi ett produktionssimuleringsspel och gjorde studiebesök på olika Skanskaprojekt.

– Deltagarnas olika inriktningar gav mig inblick i andra områden, vilket jag har haft nytta av senare då det oftast finns någon bekant att ringa till inom andra avdelningar. I dag jobbar jag som produktionschef, vilket innebär att jag behöver hålla många bollar i luften samtidigt.

– Sommarpraktiken var ett bra tillfälle att lära känna människor på Skanska. Jag deltog i ett slussprojekt i Trollhättan och i bygget av en vindkraftspark nära norska gränsen. Det var en väldigt givande sommar där jag insåg att man kan göra många olika saker inom Skanska. Examensarbetet fick jag göra på Nya Karolinska Solna, där jag genomförde en utvärdering av elektroniska sprängkapslar i projektet.

Vad är det viktigaste du har med dig från programmet?

– Det är en fantastisk inskolning i branschen. Alla kontakter jag har byggt med människor på Skanska och andra P3:or är otroligt värdefulla, jag har vänner inom olika avdelningar och regioner.

Vad har P³ betytt för din karriär?

– Erfarenheten från P³ gjorde att jag kände mig säker och trygg när jag började jobba efter examen. Annars är det mycket man ska sätta sig in i: nya begrepp, arbetssätt, säkerhetsarbete och en mängd andra saker. Det blev en mjukare övergång eftersom jag redan var bekant med mycket.

– Jag fick jobb på en avdelning som heter Bergmaterial och började där strax före examen 2011. Om du är framåt och vill och kan ta ansvar, så finns stora karriärmöjligheter på Skanska. Jag började som projektingenjör och blev sedan arbetsledare. Nu har jag jobbat som produktionschef i två år, vilket är en stor och spännande utmaning.

Har du några tips till den som funderar på att söka P³?

– Det är en fantastisk möjlighet, jag rekommenderar alla som uppfyller kraven att söka programmet. Jag var en gröngöling utan erfarenhet från branschen. Programmet innebar att jag fick värdefull utbildning, möjlighet att knyta kontakter och i slutänden ett jobb. Lägg tid att skriva ett bra cv och ett personligt brev där du förklarar varför just du ska vara med i Skanska P³-program.

Kort om Joakim

Namn: Joakim Käpynen
Utbildning: Högskoleingenjör berg- och anläggningsteknik, Bergsskolan i Filipstad
Yrke: Produktionschef, Region bergmaterial, Göteborg
Bor: Göteborg

Senast uppdaterad: 2016-10-05