c

”Det är ett nöje att se alla arbeta mot ett gemensamt mål”

Caroline Apelqvist har arbetat på Skanska sedan 2008. Hon började som projektingenjör, gick vidare till arbetsledare och arbetar sedan 2012 som produktionschef. En roll som hon trivs mycket bra i.

Vad gör egentligen en produktionschef?

– Att vara produktionschef innebär att jag har ansvar för produktionen i projektet. Jag har en paraplyfunktion och ser bland annat till så vi följer tidplanen, att vi håller budgeten samt att projektet lever upp till alla kvalitets- och säkerhetskrav. En viktig uppgift för att uppnå detta är att vara en bra teamleader.

Jag arbetar tillsammans med mitt team och under mig har jag arbetsledare, projektingenjörer samt mättekniker som arbetar med olika funktioner i produktionen. Arbetsledaren jobbar mer operativt medan jag ser på projektet ur ett mer långsiktigt och strategiskt perspektiv.

Vad är de viktigaste egenskaperna hos en produktionschef?

– Att vara en god kommunikatör och kunna hålla många bollar i luften. Jag har till exempel veckovisa möten med mina kollegor i projektet där de informerar om vad som sker inom deras specifika områden, samtidigt som jag får möjlighet att informera om beställarens eventuella input och feedback. Mycket handlar om att man måste få alla i produktionen att arbeta mot samma mål. Att kunna nå ut och kommunicera till alla.

Vad är det bästa med din roll?

– Kanske låter det lite klyschigt men jag tycker om hela processen, från ingenting till att i min mening bygga ett konstverk. Det är roligt att se alla arbeta mot ett gemensamt mål.

Sen är det samtidigt en utmaning. Jag måste ha helhetsbilden och kan inte gå ner och detaljstyra saker. Där måste jag jobba med mig själv ibland. Jag måste våga delegera och släppa ansvaret till andra. Som produktionschef är man lite av en generalist och inte en specialist.

Vilket är det roligaste projektet du arbetat med?

– Alla projekt har ju sin charm och sina utmaningar. Men jag måste säga att projektet jag sitter i just nu, där vi bygger två järnvägsbroar över Tomteboda spårområde i Solna, är nog roligast. Det är mitt första helt egna projekt. Vi är en tajt grupp som jag trivs väldigt bra att arbeta med. Sen är det inte fel att projektet är tekniskt utmanande.

Vad är det bästa med att jobba på Skanska?

– Utvecklingsmöjligheterna. När jag studerade till civilingenjör deltog jag i studentprogrammet Skanska 21, i samband med det blev jag erbjuden en tjänst som projektingenjör inom hus verksamheten i Stockholm. Efter ungefär ett år hörde de av sig från gruppen som arbetar med stora projekt och erbjöd mig en tjänst där. Jag har utvecklats i flera olika roller, från projektingenjör till arbetsledare och nu produktionschef. Allt inom Skanska Stora Projekt.

Det finns dessutom ett generöst utbud av utbildningar. Jag har bland annat gått två betongkurser samt en utbildningsserie i sprängteknik. När jag pratar med mina vänner som arbetar i samma bransch inser jag att de inte alls har samma möjligheter till vidareutbildning. Det tycks inte höra till vanligheten att ett företag är så generösa med utbildningar. Varje gång jag har bytt roll har jag gått ett så kallat befattningsspecifikt program som har introducerat mig till den nya rollen.

Var ser du dig själv om fem år?

– Jag drömmer om att få arbeta utomlands för Skanska. Helst i USA. Och jobbar man på Skanska är ju det inte en omöjlighet. Det finns stora internationella möjligheter, inte minst genom något av våra utbytesprogram.

Kort om Caroline

Yrke: Produktionschef
Bor: Kvarnholmen, Nacka
Utbildning: Civilingenjör samhällsbyggnad med inriktning anläggningsprojekt, KTH
Arbetat på
 Skanska sedan: 2008
Fritidsintressen: 
Skidåkning på vintern och segling på sommaren

Hör Caroline berätta om sitt arbete med trafikplats Värtan som knyter samman Norra länken med hamnen, de lokala vägarna och Lidingövägen.

Senast uppdaterad: 2016-10-05