c

Rekryteringsprocessen

Vår målsättning är en så likvärdig och kvalitetsmässig rekryteringsprocess som möjligt, både för våra kandidater och för våra rekryterande verksamheter. Därför följer vi en tydlig rekryteringsprocess.

Steg i rekryteringsprocessen

Identifiera behov

Ett behov identifieras i verksamheten. Antingen har en medarbetare gått vidare till en annan roll, slutat på Skanska eller så behöver vi stärka upp efter att ha vunnit nya projekt.

Kravprofil

För att veta vem vi behöver rekrytera så sammanställer vi en kravprofil. Här listas både formella krav på kompetens och utbildning samt personliga egenskaper som är viktiga för rollen.

Annons

Utifrån kravprofilen skriver vi en annons. I den specificerar vi arbetsuppgifterna, ansvarsområdena och vilka egenskaper som krävs för att axla rollen. Alla våra lediga tjänster annonseras på vår hemsida. Beroende på tjänsten kan vi också annonsera på andra hemsidor, i press och ibland på externa rekryteringssidor.

Urval

Vi läser alla ansökningar som kommer in. Dessa matchar vi sedan mot vår kravprofil. De personer vi tycker överensstämmer bäst med profilen stämmer vi av med den rekryterande chefen.

Telefonintervju

Innan vi kallar till intervju brukar vi genomföra en telefonavstämning med de utvalda kandidaterna. Det kan ibland vara en kortare avstämning och ibland en lite längre telefonintervju.

Intervju

De kandidater som är intressanta för rollen genomför vi vanligtvis två intervjuer med. Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad intervjumetodik. Ofta tar personalavdelningen den första intervjun och sedan tas den andra intervjun tillsammans med rekryterande chef.

Personlighetsformulär och färdighetstester

För vissa av våra roller får kandidaten göra en självskattning i ett personlighetsformulär och eventuellt även färdighetstester. Dessa är ett komplement till övriga moment och utgör en del i en helhetsbedömning.

Referenstagning

Efter personlighetsformulär och eventuella färdighetstester tar vi referenser på de personer som kan komma att vara aktuella för tjänsten. Vi ringer alltid minst två referenser.

Slutligt urval och anställning

Efter intervjuer, referenstagning och eventuellt personlighetsformulär tar den rekryterande chefen det slutgiltiga beslutet om vem vi vill erbjuda anställning. Efter det får alla som varit på intervju ett telefonsamtal om att tjänsten är tillsatt. Alla övriga som sökt jobbet får besked via mejl.

Senast uppdaterad: 2019-03-07