c

Intervjutips

Intervjun är ett bra tillfälle för dig som jobbsökande och oss som företag att lära känna varandra. Här är några tips som kan hjälpa dig inför, under och efter intervjun.

Vi tycker att det är viktigt att vara öppna och uppriktiga. Därför förväntar vi oss detsamma av den vi intervjuar.

Innan du kommer till intervjun

Fundera över vad som är viktigt för dig när du väljer arbetsgivare och spalta upp frågor som du vill få svar på under intervjun. Det är viktigt att du får svar på alla dina frågor så att du kan avgöra om jobbet tilltalar dig tillräckligt mycket att du vill gå vidare i rekryteringsprocessen.

Ta dig också tid att fundera över dig själv och vad du är bra på före intervjun. Vi vill veta vilka styrkor just du har, eftersom vi är övertygade om att du utvecklas bäst i en miljö du tycker om och på en position som passar just dig.

En del frågor ställs nästan alltid vid en intervju, inte bara inom Skanska. Därför kan det vara en bra idé att fundera över hur du ska svara på följande frågor:

 • Varför har du sökt jobb här?
 • Vad vet du om vår verksamhet? Varför tycker du om den?
 • Vilken kompetens eller bakgrund har du som gör att du passar för jobbet?
 • Kan du ge något exempel på när du har jobbat i grupp eller lett en grupp?
 • Ge ett exempel på när du har befunnit dig i en riktigt pressad situation? Hur hanterade du det? Vad blev resultatet?

Under intervjun

 • Var dig själv.
 • Det är helt normalt att vara nervös! Kom ihåg att även intervjuaren någon gång varit i precis samma situation som du själv är i nu.
 • Var inte rädd för att be intervjuaren förtydliga en fråga som du inte riktigt förstår.
 • Var så konkret som möjligt när du svarar på frågor om hur du agerat i olika sammanhang: beskriv situationen, vad du gjorde och vad resultatet blev.
 • Ställ de frågor du har om Skanska och tjänsten.
 • Innan du lämnar intervjun bör du ha fått reda på hur nästa steg i processen ser ut. Fråga själv om inte intervjuaren tar upp.
 • Sist men inte minst: Försök att slappna av och ha kul!

Efter intervjun

När du har varit på intervju hos oss kommer du alltid att få en personlig återkoppling. Hur lång tid det tar kan variera beroende vad det är för tjänst och hur många vi intervjuar.

Det kan bli aktuellt med referenstagning efter att du varit på intervju och gått vidare i rekryteringsprocessen. Fundera över vem eller vilka du vill lämna som referens och kom ihåg att meddela dem att vi kan komma att ringa.

Fick du inte jobbet? Be gärna om återkoppling på vad det var som gjorde att du inte passade för tjänsten.

Senast uppdaterad: 2021-06-11