c

“Det är en utbildning för min framtid”

Steget från yrkesarbetare till arbetsledare gick smidigt för Jan Gunnarsson. Ovärderlig kunskap från Arbetsledarprogrammet kombinerat med en ödmjuk inställning gav honom en bra grund.

Varför sökte du Arbetsledarprogrammet?

Jag har alltid varit väldigt engagerad i mitt jobb. Min produktionschef tyckte att jag skulle passa som arbetsledare och distriktschefen fick nys om utbildningen. De hjälpte mig in på Arbetsledarprogrammet som var otroligt bra.

Vad fick du lära dig?

Allt som har med arbetsledning att göra. Särskilt ledarskapsutbildningen och konflikthanteringen var väldigt givande. Jag har blivit bättre på att leda andra och har blivit säkrare på mig själv. Projektplanering var en viktig del av kursen och jag kan nu lita på att min planering blir bra.

Under utbildningen fick jag även lära mig Skanskas arbetsverktyg, dem hade jag aldrig hunnit lära mig på egen hand ute på arbetsplatsen.

Gick det bra att få balans mellan arbetsliv, utbildning och privatliv?

Ja, det tycker jag. Skanska erbjöd möjligheten och jag var bara tacksam över chansen att få gå utbildningen. Jag ser det som en utbildning för min framtid. Utbildningen pågick under två år, parallellt jobbade jag som arbetsledare.

Jag var väldigt taggad varje gång jag skulle iväg på kurs. Det var roligt att träffa de andra kursdeltagarna och följa deras utveckling. Vi var 18 personer från olika delar av landet och med olika bakgrund. Några var snickare, andra jobbade med trä och betong, jag kom från anläggningssidan.

Har du några råd till andra?

I början kändes det lite konstigt att vara arbetsledare för mina arbetskamrater men det gick smidigt. Det är viktigt att vara sig själv och behandla alla med respekt. Jag har jobbat på Skanska sedan jag gick ut gymnasiet och trivs otroligt bra. Skanska är väldigt bra på att ta hand om sina medarbetare – du får chansen om du vill.

Senast uppdaterad: 2017-02-13