c

“Det är viktigt med olika kompetenser”

I framgångsrika team används medarbetarnas olika kompetenser på ett bra sätt. Chefens jobb är att ge alla rätt förutsättningar för att lyckas. Därför har Skanska ett brett utbud av ledarskapsutbildningar på olika nivåer.

En ledarskapsutbildning för dem som har kommit en bit i karriären är Nordic+. För Anna Forsberg blev utbildningen en perfekt start inom företaget. Hon hade nyligen börjat på Skanska efter många år på Energimyndigheten. Nordic+ innebar kunskaper om Skanskas arbetssätt, ledarskap och ett ovärderligt kontaktnät.

Vad innebär Nordic+?

Utbildningen gav en insikt i Skanskas marknadsposition, affärsmässiga utmaningar, affärsplan och mycket annat. Olika affärsmodeller diskuterades och kopplades till konkreta exempel. En viktig fråga är hur Skanska kan differentiera sig från sina konkurrenter.

En viktig del av utbildningen var det grupparbete där vi jobbade med strategiskt viktiga affärsutmaningar. Gruppmedlemmarna kom från olika affärsenheter och hade olika kompetenser. Det gav en förståelse för olika verksamheter och nyttan med att ha olika kompetenser i ett team.

Deltagarna var från hela Norden, övriga Europa och Nordamerika. Det fanns både linjechefer och supportchefer. För mig som var ganska ny på Skanska, var det extra värdefullt med detta kontaktnät.

Hur har Nordic+ hjälpt dig i din yrkesroll?

Jag har en bättre förståelse för hur Skanska fungerar och hur vår strategi ser ut. I dag är jag chef för en grupp som heter Gröna affärer. En del av mitt jobb handlar om hur kan vi använda vår hållbarhetskompetens och erfarenhet för att få ett försprång gentemot våra konkurrenter. Utbildningen har hjälpt mig att bättre definiera unika lösningar, kompetenser och fördelar vi har.

En annan viktig insikt jag tog med mig från Nordic+ är vikten av att omsätta fördelar i siffror. Exempelvis måste vi kunna visa våra kunder värdet med en grön fastighet. Minskad miljöpåverkan är givetvis viktigt, men vi måste även vara tydliga med vilka ekonomiska fördelar som finns.

Vilket är ditt intryck av Skanskas utbildningar?

Föreläsarna håller en väldigt hög kvalitet, mixen mellan teori och eget arbete är också bra. Skanska satsar verkligen på ledarskapet och människorna. För mig var det en fantastisk förmån att få gå en utbildning som Nordic+.

Just nu är jag på väg till en annan ledarskapsutbildning som heter Skanska Leadership Program, SPL, som är för projektchefer. Jag ska föreläsa för dem om affärsmässighet och hållbarhet. Det känns väldigt roligt att dela med mig av den kunskap jag har.

Senast uppdaterad: 2017-02-14