c

Gustaf Ossmer om rollen som handledare

Maitham Hamad från Irak är en av de nio byggingenjörer med utländsk bakgrund som går Skanskas internationella ledarprogram, ILP. Idag har Maitham en anställning på Skanska.

Här berättar projektchefen Gustaf Ossmer om hur det är att vara Maithams handledare.

Vad innebär programmet?
Skanska har ett stort behov av produktionschefer och ledare. Det finns många kompetenta och erfarna personer med invandrarbakgrund som inte har fått chansen på den svenska arbetsmarknaden. De som går programmet får en praktikperiod på Skanska, tanken är att det ska leda till en fast anställning. 

Varför valde du att bli handledare? 
Jag har jobbat och studerat utomlands vid flera tillfällen och vet hur det är att inte vara född i landet. Språket och kulturella skillnader gör att det blir många missförstånd, man får aldrig chansen att visa vad man går för. Det är viktigt att bli värderad utifrån det du kan. 

Vad innebär det att vara handledare?
Det är en kick att hjälpa någon in på arbetsmarknaden. Maitham kom hit från Irak 2006, han är byggingenjör men har inte fått möjligheten att visa vad han går för. Jag handleder Maitham dagligen men han lär sig även av många andra. Det handlar mycket om att lära sig hur vi jobbar inom Skanska. Nu arbetar han med mig i ett stort projekt vid Sergels Torg. Som handledare måste jag vara pedagogisk och förklara från grunden. Det är utvecklande eftersom jag tvingas tänka efter varför vi gör på ett visst sätt. 

Vad innebär programmet för Skanska?
Skanska är ett stort företag som tar ansvar, det är en viktig anledning till varför jag jobbar här. Det är för samhället vi bygger och vi måste våga engagera oss i fler frågor än bara rent byggande. Men alla vinner på detta. Skanska är ett globalt företag och vi behöver folk med andra bakgrunder. I det projekt Maitham och jag jobbar på nu finns det medarbetare från Somalia, Libanon, Irak och Slovakien. Det är mycket roligare.

Senast uppdaterad: 2017-02-13